Překvapivý průběh bratislavské kauzy „agenta Bureše“

Citujeme z článku Jana Schneidera "Kde leží klíčové kritérium k „lustračnímu“ procesu Babiš versus ÚPN?":

 

Velká šťára

Různě erudovaní badatelé začínají podle míry reflexe svých zkušeností připouštět, že jednotlivé svazky falšovat lze, ale systém dlouhodobě obehrávat nelze. Potvrzují tím důležitost skutečnosti, která však v této souvislosti nebývá uváděna. V letech 1986 až 1987 udělala na XII. správě ZNB velkou šťáru inspekce a zjistila rozsáhlé rozkrádání prostředků pro operativní činnost (tzv. „zvláštní finanční prostředky“ neboli „ZFP“). Čtěme v citované publikaci, na straně 35:

„(…) komplexná kontrola Inšpekcie ministra vnútra ČSSR zistila, že náčelníci a niektorí vedúci starší referenti špecialisti operatívnych odborov neoprávnene nakladali s tzv. zvláštnymi finančnými prostriedkami určenými na agentúrno-operatívnu činnosť XII. správy ZNB. Prepustení, resp. na vlastnú žiadosť uvoľnení boli (…) mjr. Milan Greguš, (…) kpt. Rastislav Mátray (…) Kauza sa v značnej miere dotkla 1. zástupcu náčelníka XII. správy pplk. Antona Faťola, u ktorého inšpekcia zistila spreneverenie druhej najvyššej čiastky.“

 

Zdá se, že bratislavský proces s "agentem Burešem" spěje k překvapivému rozuzlení. Přečtěte si, prosím, celý článek na České pozici a především jeho závěr.

 

Námět: Hudryper

Přejít do diskuze k článku