Probůh, toto je Bůh?

Česká policie v Praze udělala nedávno šťáru v muslimské modlitebně právě v okamžiku náboženských obřadů. Důvodem bylo vydání nějaké muslimské náboženské knihy, ve které je uvedeno, že muslim má zabíjet nevěřící psy.

Proboha! To je nějaký důvod k policejnímu zásahu? Vždyť náboženských textů, které vyzývají k násilí a zabíjení je obrovská spousta! A nejenom náboženských. Kdyby se měli všichni takoví autoři a vyznavači pozavírat, tož to by nestačily všechny věznice světa.

Jenom si zalistujme ve svaté knize křesťanů, tedy v Bibli, tam najdeme návodů na zabíjení neúrekom. Takový seznam vět z Bible, které vyzývají k násilí a vraždám, vytvořil Jan Špaček a vyšlo mu těch citací na pět stránek! K přečtení a případnému stažení je to na webu OSEL.cz. s názvem Biblické násilí.

A zasahuje policie při náboženských obřadech v katolických chrámech? Ani náhodou! Katolíci tedy navádět k vraždění mohou? Ti to mají dovoleno? Proč tedy neodvede policie v poutech takového Duku, Halíka, Hermana, biskupa Malého a spol.? Nejlépe by bylo, sebrat je uprostřed mše svaté. Prý Bible jest fundament naší evropské civilizace, takže zakázat křesťanské návody k vraždám nelze, prý je to normální a běžné a u nás dovoleno. U muslimů ale totéž dovoleno není. U nich je to trestný čin! Totéž je ale u nás bohumilý a bohulibý čin. Starý zákon, část to Biblí svaté, je posvátným textem všech tří monoteistických náboženství, jak židů, tak křesťanů, ale také muslimů! Všechna se řídí návody k násilí a vraždění, vždyť to nařídil samotný Bůh, který je pro všechny stejný (u židů je to Jahve, u muslimů je to Alláh a u nás je to svatá Trojice).

A nebylo by vhodné prohlásit Anglikánskou církev za církev teroristickou a zakázat ji? Vždyť před pár stoletími vyšla v Anglii vyhláška asi tohohle znění: „Kdo usmrtí katolického kněze, dostane stejnou odměnu jako za zabití vlka.“ Ví někdo, zda byla tato vyhláška v Anglii zrušena? Domnívám se, že nikoliv, že je platná podnes. Katoličtí kněží, bacha, nejezděte do Anglie!

Podobně církve (evangelické) zakládající na učení Martina Luthera by měly být zákonem zakázané. V jeho učení se totiž přímo nabádá k vraždám. Cituji: „Kdokoli tedy můžeš, musíš bít, věšet a zabíjet v okruhu svého panství i v zájmu obecném a nezapomínat, že nad vzbouřence není nic jedovatějšího, škodlivějšího a ďábelštějšího. Vzteklého psa musíš ubít k smrti; nezabiješ-li ty, zničí on tebe a s tebou celou zemi.“

Snad pouze buddhismus nemá ve své nauce návody k vraždění. Ovšem samotný buddhismus vlastně není nějaké náboženství, je to pouze postoj k životu, což je mně velmi sympatické. Kdybych náhodou musel někdy uvést v kolonce náboženství, tož uvedu, že jsem buddhista, neregistrovaný zajisté.

Nesdílím názor, že islám je z těch tří monoteistických náboženství ten nejhorší, ba naopak, islám považuji za docela racionální a rozumný. Muslimští učenci, oproti židovským a křesťanským, nikdy neměli (a ani dnes nemají!) žádné problémy s přijetím vědeckých závěrů, žádné problémy jim nedělá ani Darwin ani Marx. Však také v muslimském světě kvetla věda a u nás se v té době upalovalo za to, když někdo nesouhlasil s tím, že Země je placatá. Porovnejme také třeba jejich současné civilní právo zakládající se na Koránu s naším právním systémem. Ty rozdíly jsou obrovské. Jsem si jistý tím, že náš právní systém silně pokulhává za právem muslimským. Určitě se i u muslimů najdou fanatici, stejně jak jinde a i u nás. Ale názory a činy těchto šílených fanatiků nelze vztahovat na všechny muslimy, jak to činí naši propagandisté.

Podívejme se také ještě na ty tři proslavené teroristy – na Kaddáfího, na Saddáma Husajna a na zatím žijícího Asada (v nedaleké budoucnosti budou prohlášeni za národní hrdiny). Všichni tři vládli státům, ve kterých existovala spousta různých druhů náboženství, a kupodivu se mezi sebou navzájem snášeli a tolerovali. Jako tzv. diktátoři řídili státy v podstatě bez konfesijního vyznání. Věřit můžeš v cokoliv, je to soukromá záležitost každého. Obyvatelé žili v poklidu mezi sebou, ve školách seděl žáček sunnita vedle žáčka šíity a před nimi křesťan, za nimi Kurd či súfista ba dokonce i ateista. Navzájem se mezi sebou ženili a vdávali (stejně tak v Jugoslávii). Vyvolávání nějaké náboženské nesnášenlivosti bylo trestné. Byly to všechno docela dobře fungující státy. Proč musely být tyto spořádaně a solidně fungující státy zničeny? Proč američtí šílení náboženští fanatici museli zničit takový systém a nastolit „demokratický“ náboženský systém, kde se už mezi sebou všichni vzájemně vraždí? Ke křesťanům v americké vládě promluvil Bůh asi takto: „Vy Američané a západní Evropané Mně vzdáváte čest a úctu, jak se sluší a patří, ale ti muslimové Mne neuctívají, jak se sluší a patří, je tudíž potřeba jim nějak domluvit, nejlépe vojensky. Džordži Buši nechej zavraždit a zmrzačit nejméně milión Iráčanů, tak si to přeji.“ No a Bush splnil přání Boha. To samozřejmě žádný trestný čin není, vraždit muslimské psy (ženy, děti starce) je ókej, to je pouze plnění vůle Boha.

Závěr je jednoznačný – náš Bůh je dobrý, kdežto jejich Bůh je špatný. Přitom je to jeden a tentýž Bůh.

Podobně se manipuluje s pojmem fašismus. Samozřejmě naprosto souhlasím, aby veřejné hlásání idejí fašismu a nacismu bylo trestným činem, o tom nemám žádné pochybnosti. Jenomže mám problém. Zakázali jsme hlásání fašismu a nacismu a zákonem určili, že je to trestný čin, a přitom naše vláda, populární osobnosti veřejného života a novináři oficiálně podporují fašisty na Ukrajině. Jak to, že policie nezakročila a neodvedla příznivce a obdivovatele fašismu v klepetech, když dávají veřejně najevo své sympatie k fašismu? Tady mi něco nepasuje! Jak to že Zaorálka a jemu podobné naše policie neodvedla do vězení? Vždyť podporují fašisty na Majdanu! A naše policie nic! Ale věřím, že policie si bude v budoucnu plnit své povinnosti dle zákona a že obdivovatelé fašismu skončí tam, kde je jejich místo, tedy na Mírově. (Už ten krásný název Mírov, nemělo by to změnit na vězení Václava Havla? To by docela sedělo, když tak vše přejmenováváme po hrdinech sametu. Já bych byl pro.) Ovšem nelze vyloučit i opak, totiž že policie bude odvádět do vězení odpůrce fašismu, vývoj tomu nasvědčuje.

Pokud je mi známo, tak Adolf Hitler nezavraždil osobně ani jednoho podčlověka. Winston Churchil se ve svých Pamětech chlubí, že osobně tři podlidi zavraždil (asi jenom zastřelil). Winston měl za podlidi Indy, Číňany a Afričany. Adolf považoval za podlidi Židy a Slovany. Je v tom nějaký velký rozdíl? Já ho tam teda nevidím.

Oficiální postoj naší vlády (a většiny intelektuálů) ovšem je, že to jsou diametrálně odlišné rozdíly, neboť jeden (Hitler) je totalitní a ten druhý (Churchil) je demokratický.

Podobně je to s fašisty na Ukrajině. To prý je pouze takové menší nedůležité okrajové a neškodné poblouznění. Ve svobodných a demokratických volbách mohou získat tak maximálně dvě procenta, tedy žádné obavy nemusíme mít, to je takové pouhé koření demokracie, pouze takové neškodné polechtání.

Závěr je také jednoznačný: Náš fašismus je svobodný a demokratický, tedy hodný, kdežto Putin je fašista nesvobodný a nedemokratický, tedy špatný. Pouze my jsme ti správní svobodní demokrati. "Putin není postkomunista. Je postfašista." To je nadpis článku v Britských listech. Lze k tomu něco dodat? Akorát že v minulosti bývaly Britské listy docela solidním webem, dnes už nejsou.

No a co si mám myslet o naší televizi, která tvrdí, že fašisté na Ukrajině bojují za demokracii a svobodu. Je to jaksi příliš absurdní, jako ty Havlovy divadelní hry. Dnešní naše televize mi připadá jako nějaké primitivní divadlo pro blbé a ještě blbější, ale také herci jsou takoví, ba řekl bych, že jejich úroveň je dokonce pod úrovní těch nejblbějších.

No a je také potřeba si všimnout, že většina těch, kteří se okázale veřejně hlásí ke Kristu, jsou nejenom velcí zloději a podvodníci, ale také obdivovatelé fašismu. Kolik jenom sociálních demokratů se hrdě hlásí k odkazu Krista, a to mnozí z nich ve formě fašismu. Nebo je to pouze náhodný jev?

Probůh, co je to za demokracie, která podporuje fašismus.

Probůh, co je to za Bůh, který dává svým věrným služebníkům rozkaz – běž a povraždi a zmrzač milióny lidí, povraždi jich co nejvíc, i dětí, žen, starých…, tak si to přeji.

Proboha, co je to za Boha? Není to spíše Bůh vojensko-průmyslového komplexu?

***

No a závěrem bych měl pro naše ministerstvo války návrh, jakým způsobem lze snadno zahnat ruskou armádu od hranic s Ukrajinou až za Ural, aby mohl Pravý sektor bezproblémově dosáhnout svých cílů.

Náš ministr obrany, zdatný režisér a scénárista, by mohl nechat nařídit vytvořit prapor vojáků-homosexuálů. Také pár nějakých čet by mohli tvořit transsexuálové či hermafroditi. Vrchním velitelem by mohl být pověřen Martin Cé Putna. Vojáci by měli růžové uniformy a rozepnuté poklopce. Martin Cé Putna v čele růžových vojsk s růžovou ušankou na hlavě by dirigoval pohyby vojska a také by řídil cestu růžového tanku na nějakém valníku, který by táhli najatí nádeníci z Ukrajiny. Děs, hrůza a panika by padly na ruské voje (pro některé je to ještě pořád sovětská armáda) a ty by zděšeně prchaly až za Ural. Martin potom může vyvěsit nad Kremlem růžový prápor a na Rudém náměstí zorganizovat gaypárty.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments