Protesty proti návštěvě izraelského premiéra

Tento týden v Praze proběhly protesty proti návštěvě Benjamina Netanjahua a spolupráci ČR s Izraelem. Organizátorem byla Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě a zúčastnili se jí převážně občané arabského původu a anarchisté. To je nóvum v pohledu anarchistů na Izrael

K akci se prostřednictvím Jana Schneidera na České pozici vyjádřila i sionistická protistrana. 

Podrobný program akcí naleznete zde.

Krátký komentář k uskutečněným akcím:

6. dubna – Happening: „Zatkněte si svého politika"

Místo konání – Anděl, účast téměř nulová, kolemjdoucí lhostejně procházeli. Jeden fotograf z Mediafaxu, asi tři očumující novináři. Mediální výstup žádný.

 

8. dubna – Protestní shromáždění

Místo konání – Palachovo náměstí, účast na straně anarchistů cca 30 lidí, na straně sionistů cca 50. Všude spousta novinářů a různých podivných čumilů. V okamžiku, kdy začal proslov, nastartoval v parku nějaký chlápek s multikárou „náhodou“ sbíječku a kolem začaly troubit auta. Mediální výstup žádný, přestože na místě byla s kamerou ČT i Nova.


Fotodokumentace z akcí na blogu Paranoidní oko


***


Otevřený dopis izraelských občanů české vládě

Prosíme nepodporujte apartheid, rasismus a okupaci

U příležitosti návštěvy izraelského premiéra Netanjahua zaslala skupina izraelských občanů dopis české vládě, ve které ji mimo jiné vyzývá, aby se Česká republika nadále nepodílela na porušování lidských práv ze strany Izraele, aby prosazovala embargo EU na vývoz zbraní do Izraele a aby do Izraele a Palestiny vyslala nezávislé pozorovatele. Stejně jako čeští občané, kteří budou 8. dubna ve 14:00 na náměstí Jana Palacha protestovat proti návštěvě izraelského premiéra a za spravedlivý mír na Blízkém východě, i oni volají "Ne naším jménem".


Jsme skupina izraelských občanů, kteří jsou hluboce znepokojeni naší vládou a její politikou rasismu, apartheidu a okupace a způsobem, jakým se Evropská unie na této politice podílí. Dozvěděli jsme se, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu má tento měsíc navštívit Vaši zemi, aby zde hovořil o „prohlubování zásadní strategické spolupráce“, jak o tom informovala česká média. Spolupráce tohoto typu znamená prohloubení spoluúčasti České republiky na zločinech Izraele. Proto Vám píšeme tento dopis a žádáme Vás, abyste se znovu chopili své zodpovědnosti za dodržování základních principů mezinárodního práva a lidských práv v Izraeli/Palestině.


Porušování lidských práv ze strany Izraele – jak na okupovaném palestinském území, tak na území samotného Izraele – zahrnuje jednání, které je v rozporu s Mezinárodní úmluvou o potlačení a trestání zločinu apartheidu (1976); IV. Ženevskou úmluvou (1949), článkem 49 o přesunech civilního obyvatelstva okupující mocností na území, které okupuje; článkem 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Právo na život (1966); článkem 33 IV. Ženevské úmluvy zakazujícím kolektivní tresty uplatňované vůči civilnímu obyvatelstvu; a články 53 a 147 o úmyslném a svévolném ničení osobního a státního majetku, pokud nejsou odůvodněny nutným vojenským zásahem.


Izrael svou politikou porušil základní principy mezinárodního práva, stejně jako mnoha zákonů platných v Evropské unii. Tato politika zahrnuje zakládání nelegálních kolonií na palestinských územích, uvalení blokády na Gazu, nemluvě o četných vojenských operacích, které byly zaměřeny proti civilistům a civilní infrastruktuře a majetku, izraelské politice vykonávání mimosoudních poprav a o pokračující výstavbě nelegální separační bariéry (zdi) uvnitř okupovaných palestinských území.


Ve světle výše popsaného porušování mezinárodního práva a lidských práv očekáváme, že Česká republika, jako prominentní člen Evropské unie:

 • Dá jednoznačně najevo, že od této chvíle se nadále nebude spolupodílet na porušování mezinárodního práva a lidských práv ze strany Izraele. Zejména očekáváme, že Česká republika podpoří vyšetřování konfliktu v Gaze, založené na zprávě vyšetřovací mise Organizace spojených národů.

 • Zdrží se podpory izraelské politiky vůči Palestincům na půdě OSN (na Valném shromáždění).

 • Bude prosazovat embargo EU na vývoz zbraní do Izraele, v souladu s principy mezinárodního práva, a zdrží se nákupu izraelských zbraní.

 • Bude prosazovat a dodržovat normy v oblasti lidských práv, kterými je každý člen EU povinen se řídit, a bude podporovat zrušení asociační dohody mezi EU a Izraelem, vzhledem k závažnému porušování lidských práv ze strany Izraele.

 • Bude monitorovat všechny případy, kdy Izrael nedodrží základní kritéria členství v OECD a požadovat, aby Izrael ukončil veškerou svou diskriminační politiku, která je v rozporu s normami OECD.

 • Vyšle nezávislé pozorovatele, kteří budou monitorovat porušování lidských práv ze strany Izraele, kterých se dopouští na okupovaných palestinských územích, včetně Východního Jeruzaléma.

 • Bude monitorovat a protestovat proti vlně rasistických návrhů zákonů, které již byly schváleny Knesetem, nebo o kterých bude parlament v blízké době hlasovat, a prosadí sankce vůči Izraeli, pokud nebudou tyto zákony zrušeny.

 • Zruší smlouvy a ukončí působení v České republice izraelským a mezinárodním společnostem, které jasně porušují mezinárodní právo podílením se na výstavbě nelegálních osad a poskytováním služeb těmto osadám na území okupované Palestiny. Smlouvy s těmito společnostmi by neměly být uzavírány do té doby, dokud nezastaví svou materiální a finanční podporou nelegální okupaci palestinského území. Mezi tyto společnosti patří:

 • Veolia – v současné době v ČR provozuje několik projektů v oblasti infrastruktury. Je rovněž spoluzodpovědná za výstavbu tramvajové trati ve Východním Jeruzalémě a provoz autobusových linek mezi nelegálními osadami na Západním břehu Jordánu.

 • IDB Group – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, výstavbě zdi a vojenských kontrolních stanovišť.

 • Industrial Buildings Corporation (IBC) – podílí se na výstavbě osad na okupovaném území, poskytuje služby v osadách.


(Více informací je k dispozici v databázi na webových stránkách www.whoprofits.org.)


Politika České republiky vůči Izraeli je nepochybně do velké míry ovlivněna historií Židů v Evropě. Pokud z této kapitoly historie máme získat nějaké ponaučení, mělo by být univerzální. Když Izrael podrobuje miliony lidských bytostí bezohlednému násilí a ponižování, říkáme: „Ne naším jménem!“ A když Izrael páchá tyto činy, očekáváme, že bude slyšet i Váš protestující hlas.


Prosíme, nevyhýbejte se své zodpovědnosti!


S úctou,


Oshra Bar

Ofra Ben Artzi

Naama Farjoun

Prof. Rachel Giora

Connie Hackbarth

Shir Hever

Liad Kantorowicz

Assaf Kintzer

Edo Medicks

Dr. Dorothy Naor

Ofer Neiman

Dr. David Nir

Renen Raz

Dr. Kobi Snitz

Tali Shapiro

Jonatan Stanczak

Za organizaci

BOYCOTT! Supporting the Palestinian BDS call from within


Převzato z Britských listů


0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments