Radar monitor (50/2008)

Stalo se v Česku
„Šrapnel“ vybuchl v Poslanecké sněmovně, když přeběhlík Michal Pohanka složil mandát. Zaskočil tím vládu i opozici a v praxi by to mělo znamenat posílení ČSSD, protože na jeho místo nastoupí ke straně loajální Irena Kočí, která jednoznačně deklarovala nesouhlas s radarem. Je ovšem sporné, zda byl Pohanka počítán mezi hlasy pro radar, a tedy zda tato změna nějak zásadně oslabí vládní radarové komsomolce, protože: „Právě téma radaru bylo pro Pohanku osobně složité. Sám je jeho dlouhodobým odpůrcem, ale pro vládu, se kterou dosud coby nezařazený přeběhlík hlasoval, je to jedna z klíčových záležitostí. Složením mandátu se tak hlasování vyhnul.“
 
To jeho kolega-přeběhlík Miloš Melčák je jinačí kabrňák, ten se nevzdává, ještě naposledy podrazí své voliče a bude hlasovat pro radar. „Mandát nesložím, nedokončil jsem práci,“ prohlašuje rozhodně a vypočítává, v čem podpoří vládu: „Rozpočet, radar, Lisabonská smlouva. Tak, aby koalice dovládla do voleb.“
 
Předseda ČSSD Jiří Paroubek opakovaně důrazně popřel, že by ČSSD obchodovala se svým ne radaru, a že by jej případně vyměnila za ano pro Lisabonskou smlouvu ze strany ODS. Pokud se tedy nějak zásadně nezmění poměr sil ve Sněmovně (například v důsledku předčasných voleb), nebo nedojde k posunu na straně USA (jak naznačuje K. Schwarzenberg), vypadá to na pat, protože delegáti na kongresu ODS rozhodli nejdřív radar, pak Lisabon: „Kongres ponechává rozhodnutí o ratifikaci v kompetenci senátorského a parlamentního klubu ODS a současně důrazně doporučuje prosadit přednostní schválení mezinárodních smluv o protiraketové obraně USA." (Těžko říct, zda to mělo být „s USA“ a předložka se jen cestou někam ztratila, nebo jestli zde delegáti ODS nenápadně přiznávají, že jsou si plně vědomi toho, že účelem PRO je chránit USA, a nikoliv Evropu či dokonce ČR).
 
Výsledky krajských voleb se začínají projevovat, ne radaru řekli noví radní z Plzeňska: „Nová rada Plzeňského kraje vyjádřila oficiální nesouhlas se stavbou amerického protiraketového radaru a podpořila vyhlášení referenda. Usnesla se na tom při jednání, během něhož zrušila souhlas předchozího vedení kraje se zapojením ČR do systému protiraketové obrany.“ Co se děje na území vojenského újezdu bude asi kraj moci ovlivnit jen těžko, může však bránit v budování podpůrné infrastruktury na území, na kterém platí jeho jurisdikce. V každém případě je to významný signál nejenom pro naši, ale i pro americkou vládu, které je tak dáno najevo přinejmenším to, jak spolehlivý a vlivný spojenec je vláda česká. Nelze vyloučit, že USA budou mít méně chuti válcovat své partnery tak, jak to běžně dělá ODS. Přeci jenom, dvě stě let demokratické tradice by se někdo mohlo projevit.
 
Opakované průzkumy veřejného mínění potvrzují setrvalý stav: dvě třetiny Čechů si nepřejí radar.
 
Stalo se v USA
Globální hospodářská krize je realitou a v USA mají úplně jiné starosti, než zachraňovat malou středoevropskou zemičku před neexistujícím nebezpečím bolševismu (což je jeden z důvodů, ne-li důvod jediný, proč česká pravice tady chce radar stůj co stůj). Jak totiž připustil ministr zahraničí ČR K. Schwarzenberg, Kvůli krizi USA možná odloží radar: Finanční krize, která zasáhla Spojené státy, zřejmě bude mít vliv na stavbu amerického protiraketového štítu v Polsku a České republice. (…) ‚Je pro mne představitelné, že stavba základny a radaru bude přesunuta dále do budoucnosti,‘ citovala Schwarzenberg rakouská agentura APA.“
Analýzy
Spekulace ohledně financování irské strany Libertas, která dokázala v irském referendu potopit Lisabonskou smlouvu, která měla být údajně napojena na CIA (podle jiných spekulací na FSB), a jejíž předseda D. Ganley má úzké vazby na americký vojensko-průmyslový komplex, vedou k otázce, zda USA, které „musejí mít strach ze silné Evropy, jako silného konkurenta v boji o světovládu“ nehledají prostředek pro rozhádání evropských států. Takovým prostředkem by mohl být (či spíše je) i radar: „Je zřejmé, že silnou a soběstačnou Evropu, která by se stala konkurentem USA, USA nepotřebují, a udělají dle hesla Rozděl a panuj proti tomu všechno. K tomu patří i provokace s radarem v ČR a raketami v Polsku.“
 
Poslanci dostali analýzu o protiústavnosti smlouvy SOFA, vypracovanou občanským sdružením Neradaru.cz. Podle názoru sdružení: „(…) smlouvy obsahují mnoho ustanovení, která jsou v rozporu nejen s veřejným zájmem, ale především s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Konkrétně jde o radikální zásahy do práv ČR a jejích občanů, zaručených Ústavou, jako například hluboké zásahy do suverenity ČR, dále mnoho změn týkajících se moci soudní (hlavy čtvrté Ústavy). Podle Článku 9 odst. 1 Ústavy může být Ústava doplňována či měněna pouze ústavními zákony, nikoli mezinárodními smlouvami. Občanské sdružení Neradaru.cz se proto domnívá, že přijetí těchto mezinárodních smluv by bylo možné jedině v případě, že by byla příslušná ustanovení Ústavy ČR změněna, jinak musí být ratifikace těchto smluv z důvodu rozporu s ústavním pořádkem ČR zamítnuta. Ještě problematičtější je otázka souladu těchto mezinárodních smluv s Listinou základních práv a svobod. Projednávaná smlouva má řadu ustanovení, jež jsou v rozporu s čl.1. LZPS, podle něhož jsou všichni lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Další ustanovení smluv odporují článku 36 odst. 1 LZPS, podle kterého se každý může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a článku 37 odst. 3, podle kterého jsou si všichni účastníci soudního řízení rovni.“ Kompletní analýza je ke stažení zde.
 
Poslední test raketové obrany, který provedly Spojené státy a který byl označen za úspěšný, podle všeho opět pouze nerealisticky simuloval raketový útok: „Poprvé od roku 2002 při tom měla cílová raketa použít sadu protiopatření ztěžující zachycení a identifikaci cíle, což se ovšem nakonec nestalo (…) Jako obvykle, i tentokrát se předem vědělo, kdy k testu dojde a jaká bude trajektorie cílové rakety (…) rychlost hlavice na oběžné dráze dosahovala hodnoty asi o 40 procent nižší než v případě útoku mezikontinentální raketou (…) nakonec nedošlo k použití elektronických protiopatření ani klamných cílů. To ale znamená, že zde je vůbec těžké vyhodnotit funkčnost systému, protože opět nebyla ověřena.“ A aby toho nebylo málo, tak „byla pochopitelně použita stávající antiraketa, nikoliv dvoustupňový nosič s nižší rychlostí plánovaný pro polskou základnu – ten totiž dosud nefunguje.“
 
Bleskovky
Šedivá je teorie rozdělení světa na my a oni, dobří a zlí, spojenci USA a jejich nepřátelé, zelená je praxe reálné politiky – Rusko má zřejmě v úmyslu nakoupit bojovou techniku v Izraeli. Důvod je prostý – slábnoucí ruský průmysl není schopen dodávat v potřebné kvalitě a objemu. Nejbližší americký spojenec tak bude vyzbrojovat znovuobjeveného dědičného nepřítele USA. To se hodí, má-li se válka vyplatit, musí být vleklá.
 
Podle informací izraelských médií Obama nabídne Izraeli „jaderný deštník“ proti Íránu. Nebude se však jednat o technologie srovnatelné s PRO, ale pouze o závazek oplatit jaderný útok na Izrael stejnou mincí.
 

Přijetí Gruzie a Ukrajiny do NATO se odkládá na neurčito, což se dá interpretovat i tak, že NATO odmítlo americký plán na obklíčení Ruska. Válka se tak zatím odkládá, i když na radar možná USA čekat nevydrží a „soumrak lidstva“ (jak jinak nazvat globální válku) vzplane dříve, než bude z radaru vyroben první šroubek.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments