Radar monitor (51/2008)

Z domova
Po Plzeňském kraji stavbu radaru odmítl i Středočeský kraj. Jak však připustil čerstvý středočeský hejtman D. Rath: „Ta odhlasovaná věta nic nemění. Je to spíš deklaratorní záležitost, že Středočeský kraj není spokojen s tím, že by na jeho území měla být cizí vojenská základna bez toho, že by před tím proběhlo referendum.“ Přesto se jedná o významný signál, vyslaný navíc zastupitelským sborem (byť „pouze“ regionálním), který by neměla ani česká, ani americká vláda brát na lehkou váhu.
 
Své „státnické“ kvality demonstroval premiér Topolánek, který se hrdě přiznal ke kupčení se smlouvami a prohlásil, že neprojde-li radar, neprojde ani Lisabon. Pěkný handl se peče v malostranských kuloárech, jen co je pravda. Pokud by to chtěl člověk nazvat pravým jménem, je to snadné – vydírání. Česká politická kultura stále upadá, ač se již dávno zdálo, že hlouběji snad už ani klesnout nemůže. Může a Topolánek dokáže, že to dokážeme.
 
Do Prahy přiletěla jednat o radaru delegace amerických kongresmanů pod vedením Ellen Tauscherové, předsedkyně podvýboru pro strategické síly. Přestože česká propagandistická média měla tendence vykreslovat tuto návštěvu jako bezvýhradnou podporu radaru, skutečnost je mnohem prozaičtější. Tauscherová je totiž toho názoru. že systém „musí být plně včleněn do NATO a musí bránit Evropu a Spojené státy“ (ani jednu podmínku nesplňuje) a prosazuje, „aby byl podroben více testům.“ Zmiňované požadavky nejsou momentálně splněny, ba co víc, jsou v rozporu s aktuálním stavem věcí. Realističtěji než česká média informuje i americký armádní tisk: Obama trvá na náročném testování systému, které si vyžádá řadu let; konečné rozhodnutí o evropské základně protiraketového systému bude učiněno s ohledem na bezpečnostní zájmy USA, nikoliv na "vnější hrozby"; zároveň však bylo signalizováno, že v oblasti protiraketové obrany existují jiné priority než snaha čelit dosud neexistujícími antiraketami pro polskou základnu hypotetické hrozbě íránských mezikontinentálních raket – reálné riziko znamenají především rakety kratšího a středního doletu. Součástí této obrany by mohl eventuelně být i radar v Brdech bez antiraket v Polsku, ale je třeba ho plně integrovat do NATO.“
Ze světa
Rusové, kteří se právem cítí být skutečným cílem, proti kterému má být radar (a vlastně celá NMD) zaměřen, nabídli USA kompromis – Rusko stáhne strategické zbraně, když USA zmrazí radar: „Pokud Washington zmrazí své plány postavit protiraketovou základnu v Polsku a radar v České republice, Moskva zastaví svůj ambiciózní program modernizace strategických zbraní..“
 
Moderní protiraketový komplet S-300 začalo Íránu dodávat Rusko. Írán si od této dodávky slibuje především posílení své schopnosti čelit americkému či izraelskému útoku na své území.
 
Výhrady některých německých politiků (zejména bývalých) k radaru nejsou zřejmě natolik zásadní, aby zabránily udělení vysokého německého vyznamenání českému ministru zahraničí K. Schwarzenbergovi, jednomu z nejagilnějších propagátorů radaru, „jako výraz uznání zvláštních zásluh o německo-české vztahy.“
 
Podporu rozšiřování protiraketové obrany vyjádřilo NATO, vyznívá však spíše jako akceptování daného stavu věcí, než nekompromisní výzva k dalšímu rozvoji: „Ježto všechny možnosti zahrnují zamýšlené rozvinutí částí (aktiv) americké raketové obrany sídlící v Evropě, zaznamenáváme podpis smluv České republiky a Polské republiky se Spojenými státy týkající se těchto částí (aktiv) jako významný vývoj. Jak již učinili ministři obrany na budapešťském setkání v říjnu 2008, zdůrazňujeme dnes záměr dokončit analýzu možností architektury všeobjímající raketové obrany na setkání ministrů obrany v Krakově v únoru 2009. Dále NATO vyjádřilo zájem na navázání spolupráce s Ruskem v této oblasti: Nadále podporujeme pokračující úsilí o posílení spolupráce Ruska a NATO v raketové obraně a nadále se zavazujeme k opatřením budujícím co největší otevřenost a vzájemnou důvěru abychom utlumili jakékoli obavy, jak to vyhlásilo bukurešťské setkání. Vyzýváme rovněž Rusko, aby využilo návrhy Spojených států na spolupráci v raketové obraně a jsme nadále připraveni využít možností provázání obranných raketových systémů Spojených států, NATO a Ruska, až na to přijde čas.“  Tak NATO vyzývá Rusko, aby využilo návrhy Spojených států na spolupráci. Zajímavé. Nebylo to snad náhodou doposavad především Rusko, jež předkládalo vstřícné návrhy, které Spojené státy šmahem odmítaly? Jako například návrh na společné využívání ruského radaru v Gabale.
Analýzy
Britské listy přinesly překlad části studie Výstavba branné moci v 21. století. Nové reality – nové priority (originál) Centra pro americký pokrok z prosince 2008. Na téma použitelnosti protiraketové obrany studie říká: Otázkou zůstává, nakolik jsou systémy MDA účinné a nakolik jsou nezbytné. Vědečtí pracovníci argumentují, že prosté fyzikální zákony činí zachycování ve startovní fázi mimořádně obtížným – potenciální interceptory nemohou dostihnout zaměřené rakety dostatečně rychle, aby je zničily předtím, než vypustí svůj náklad. (190) Obranné prostředky zaměřené na střední fázi letu jsou nadále zranitelné základními protiopatřeními a mohou být překonány pouhým zvýšením počtu bojových hlavic.“ Studie se dále zamýšlí nad budoucím vývojem PRO a její závěry nejsou pro české radarové koloušky dvakrát příznivé: „Budoucnost protiraketové obrany je jasná v rámci národní bezpečnostní strategie zaměřené na nekonvenční konflikt, ale temná v rámci strategie soustředěné na konvenční válku. Zastavení některých nebo všech běžících programů protiraketové obrany by uvolnilo zdroje jak pro nekonvenční, tak i pro konvenční strategické priority. (…) Protiraketová obrana může být ve velkém měřítku zkrácena v zájmu jiných konvenčních priorit.
 
S nástupem nové americké administrativy se očekává zahájení intenzivních odzbrojovacích jednání s Ruskem, jejichž cílem by mělo být nahrazení aktuální smlouvy START, jejíž platnost vyprší v prosinci roku 2009. Lze však očekávat, že jednání bude ztěžovat řada sporných bodů, a i když odkazovaný článek se o něm explicitně nezmiňuje, jedním z takových bodů bude dozajista i radar, respektive celá PRO.
 
0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments