Rasističtí rabíni: Trend směrem k náboženskému extremismu v Izraeli
Prosinec 09, 2010 

Židé nesmějí pronajímat domy „gojům“. Tak zněl náboženský dekret vydaný tento týden nejméně 50 předními izraelskými rabíny, z nichž mnozí jsou zaměstnaní státem jako místní náboženští vůdci. Židé by své souvěrce, kteří se neřídí tímto nařízením, měli nejdříve varovat, a pak vyobcovat, prohlásili rabíni.

Tento dekret je posledním v celé vlně rasistických prohlášení některých z nejvlivnějších izraelských rabínů.

V říjnu Šmuel Elijahu, vrchní rabín města Safed, vydal nařízení, podepsané dalšími sedmnácti rabíny ve městě, jež nařizuje židovským obyvatelům, aby neprodávali nebo nepronajímali majetek příslušníkům arabské palestinské menšiny, která tvoří pětinu populace v zemi. Jeho stoupenci přeměnili slova na skutky tím, že zaútočili na arabské studenty ve městě a vyhrožovali, že vypálí domy židovských domácích, kteří poskytují těmto studentům pronájem. Podobné edikty byly nedávno podpořeny desítkami rabínů v Tel Avivu a blízkém Bnei Braku, předměstí se 150 000 obyvateli, z nichž většina je ultraortodoxními židy. Vyhrožovali, že „budou pranýřovat“ každého žida, který pronajímá byty „cizincům“ – v našem případě dělníkům imigrantského původu a africkým uprchlíkům, kteří jsou shromážděni v zanedbaných čtvrtích v centrální části Izraele.

Po mnoha týdnech mlčení o těchto vyhláškách byl premiér Benjamin Netanjahu včera konečně donucen, aby je odsoudil a popsal tyto výzvy rabínů jako nedemokratické a odporující bibli, která, jak řekl, vyzývá židy k tomu, aby „milovali cizince“.

Rasismus v Izraeli se však ve stále rostoucí míře těší podpoře na vysoké úrovni, tedy v těch nejvlivnějších kruzích náboženského vedení. Poslední nařízení bylo podepsáno Šlomo Avinerem, duchovním vůdcem izraelského nacionálně-náboženského tábora, Josefem Elijašivem, hlavním ultraortodoxním rabínem, a Avigdorem Neventzalem, rabínem Starého města v Jeruzalémě. Tyto postoje našly také odezvu u Ovadii Josefa, bývalého hlavního rabína Izraele a duchovního vůdce Šas, důležité politické a náboženské strany v současné izraelské vládě. „Prodávání (nežidům), a to ani za hodně peněz, není dovoleno. Nedovolíme jim, aby nás zde ovládli,“ řekl nedávno Josef. Josef před dvěma měsíci odhalil, z jaké logiky vycházejí názory jeho i podobně smýšlejících rabínů. „Gojim (nežidé) se narodili, aby nám sloužili.“  Když vysvětloval, proč bůh dovolil nežidům dlouhý život, dodal: „Představte si, že kdyby váš osel by zemřel, ztratili byste zdroj příjmu. (Osel) je váš sluha. … To je důvod, proč mají (ti pohani) dlouhý život, aby mohli pro židy dobře pracovat.“

Josefovy poznámky namířené proti „pohanům“ následovalo uctivé mlčení izraelských představitelů a většiny médií. A tak nezbylo nic jiného, než aby s výtkami prišla vláda Spojených států a v New Yorku sídlící Liga proti hanobení (Anti-Defamation League – ADL). Abraham Foxman, šéf ADL, obvinil rabína s prosazování „nenávistných a rozvratných myšlenek“.

Rabíny použitá teologie, která podporuje rasovou diskriminaci, je aplikovaná na více věcí než na pouhé bydlení. Josef Elitzur a Jitzak Šapira, kteří vedou vlivnou rabínskou školu v osadě Jitzar na Západním břehu, vydali letos v létě Královu tóru, což je 230stránkový návod, jak mají židé zacházet s nežidy. Tito dva rabíni rozhodli, že židé jsou povinni zabít kohokoliv, kdo představuje nebezpečí pro židy, bezprostřední nebo potenciální, a naznačili, že všichni Palestinci musí být považováni za hrozbu. Na tomto základě tato dvojice ospravedlnila zabíjení palestinských civilistů, a dokonce i jejich dětí.
Minulý měsíc Šapira také podpořil používání Palestinců jako lidských štítů, což je válečný zločin podle čtvrté Ženevské konvence. Tuto praktiku postavil mimo zákon i izraelský nejvyšší soud. Královu tóru, kterou zdaleka neodsoudili ani umírnění rabíni, přivítalo všeobecné mlčení a nadšená podpora ze strany řady význačných náboženských vůdců.

Arik Ascherman, šéf organizace Rabíni za lidská práva v Izraeli (Rabbis for Human Rights in Israel) řekl, že rostoucí extremismus ortodoxní náboženské elity v Izraeli odráží eskalující pravičáckou atmosféru v Izraeli, v níž se stalo přípustným vyjádřování extrémně nacionalistické názorů. Řekl, že v takové atmosféře se umírnění rabíni zdráhají promluvit proti svým kolegům. Mnoho z těchto rabínů patří ke konzervativnímu či reformnímu proudu judaismu, které nejsou v Izraeli oficiálně uznávány. „Náboženská nařízení, která jsou těmito rabíny nabízena politické pravici, jsou nebezpečná. Vytváří to zdání, že jejich názory jsou akceptovatelnější,“ řekl.

To se odráží v průzkumech veřejného mínění, ve kterých izraelští židé vyjadřují podporu protiarabským postojům. Výzkum, provedený izraelským Demokratickým institutem (Democracy Institute) minulý týden ukázal, že 46 % židů v zemi nechce žít v blízkosti občanů arabského původu a 39 % stejně smýšlelo i o zahraničních dělnících. 53 % účastníků průzkumu dokonce chce, aby byli arabští občané podněcováni k opuštění Izraele, a celá polovina jich věří, že Arabové by neměli mít stejná práva jako židé. Nábožensky založení občané byli k těmto rasistickým postojům náchylnější.

Izraelští státní zástupci mezitím zavírají oči nad odmítnutím několika prominentních stoupenců Královy tóry dostavit se na předvolání k výslechu. „Naše svatá tóra není předmětem vyšetřování nebo soudu lidí z masa a krve,“ řekli rabíni.

Celkem vzato, rabínská elita je při prosazování své představy židovského státu řízeného podle náboženských zákonů stále stále troufalejší, uvedl Zvi Barel, komentátor deníku Haaretz. „Oni a jejich stoupenci mění fanatický fundamentalismus a ostudnou Královu tóru na mainstream,“ napsal nedávno Barel.

Obecný trend směrem k extremismu nepřišel náhodou, řekl Sefi Rachelevsky, prominentní izraelský autor a kritik ortodoxních rabínů. Někteří z těch nejextrémnějších rabínů jsou placeni z veřejných prostředků a vzdělávací systém je obvykle pod politickou kontrolou náboženských stran, jako je Šas. Pan Šapira, který obhajuje zabíjení dětí nežidů, dostává velké částky peněz od ministerstva školství pro svoji ješivu – náboženskou školu, kde šíří své nenávistné poselství. Náboženští studenti také dostávají dodatečné příspěvky, nedostupné normálním studentům, aby byli více motivováni k navštěvování takovýchto ješiv.

Rabíni uplatňují svůj vliv také u těch nejmladších a nejvnímavějších. Když v září začal nový školní rok, 52 % židovských dětí prvního stupně škol navštěvovalo čistě náboženské školy. Žáci v některých z nejreligióznějších škol se učí, že židé jsou nad přírodou, která se skládá ze čtyř kategorií: „neživých“, „rostlinných“, „zvířecích“ a „mluvících“ – neboli nežidů, kteří jsou považováni jen za mluvící zvířata, zdůraznil Rachelevsky

Jonathan Cook je publicista z izraelského Nazaretu. K jeho posledním knihám patří Izrael a střet civilizací: Irák, Irán a plán na přetvoření Středního východu (Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East), vydalo nakladatelství Pluto Press, a Zmizení Palestiny: Izraelské experimenty s mizením lidí (Disappearing Palestine: Israel´s Experiments in Human Despair, vydalo Zed Books. Jeho internetová stránka je http://www.jkcook.net/.

Převzato z Global Research

Překlad: Clair

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments