Dopis příštímu prezidentovi USA

„Tradice americké demokracie není zvláštní a unikátní proto, že to o ní hlasitě prohlašujeme, ale proto, že se těžce rodila během dlouhých let, hrdě obstála ve zkouškách času a úspěšně odpovídala na řadu krizí, kterými naše republika v minulosti prošla. Obnovení důvěryhodnosti Spojených státu na mezinárodní scéně bude trvat desetiletí. Musíme mít něco, čím přesvědčíme zbytek světa, a nesmí to být nic stejně povýšeneckého a násilnického, jako jsme si v posledních letech zvykli slýchat od G. W. Bushe.“

„Kvalitu americké demokracie určuje způsob, kterým nakládáme s naší mocí. Máme instituce, které nám mají pomoci vyvarovat se toho, abychom ji zneužili. Jsou to Kongres, soudy a veřejné mínění. Čím více se vyhýbáme skutečné diskusi a výměně myšlenek, čím více se necháváme ovládat emocemi a překrucujeme pravdu, abychom přiměli národ k akci, tím více roste nebezpečí, že se při užití své síly dopustíme vážných chyb. Zastupitelská demokracie funguje pouze tehdy, jsou-li do ní zapojeni občané. Potřebujeme občany.“

„Doufejme, že kdyby nic jiného, posledních osm let pod vlády prezidenta Bushe přinese každému občanovi jasné poznání, že nemůžeme své hodnoty a principy považovat za samozřejmé a zaručené, ale musíme je stále stvrzovat a obhajovat, nikoliv jen pro sebe, ale i pro zbytek světa. Musíme být na stráži proti těm silám, které by chtěly národ založený na respektu k univerzálním lidským právům převrátit v národ hájící mučení, zadržování lidi bez obvinění a bez soudu, a na základě pokřiveného pohledu na svět omlouvají každou svoji akci, ať je jakkoli extrémní.“

„Není možno držet celý národ jako rukojmí strachu týden za týdnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, aniž by za to nebyla zaplacena strašlivá cena. Američané, a stejně tak celá řada jejich politických vůdců, byli v posledních letech manipulování a ovládání zastrašováním nestoudným tak, že to tato země ještě nezažila. Je to smutné, ale střízlivý pohled na realitu nám říká, že je tomu skutečně tak – ani v dobách Josepha McCarthyho a jeho demagogie nebyla naše Ústava tak vážně a bezprostředně ohrožena jako nyní.“

„Pane prezidente, čeká vás úkol pochopit a ocenit umění diplomacie. Budete muset vložit mnoho energie do obnovení reputace Ameriky v očích světa. Musíte překonat obraz licoměrného agresora, který jinak měří sobě a jinak ostatním. Pane prezidente,  jste náš nejvyšší představitel, musíte obnovit obraz naší země tak, aby odrážel charakter amerického lidu – tolerantního, vstřícného, věrohodného a uchylujícího se k použití síly až v nejzazším okamžiku jako k poslední možnosti, nikoliv první. Nepohrdejte radou našich přátel a spojenců. Žijeme v globalizovaném světě, provázanost a vzájemná závislost jednotlivých národů vzrůstá. Obnovit naši pověst bude obtížené, časově náročné a bude to vyžadovat trpělivost a takt, ale je to úkol prvořadě důležitosti.“ 

Převzato z My Letter to the Next President, redakčně kráceno.

Překlad Tribun

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments