SÚJB: Aktuální informace k jaderné havárii JE Fukushima 1

Mimořádné oznámení: Na základě aktuálních informací SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje.


SÚJB se vší zodpovědností prohlašuje, že žádný "radioaktivní mrak" ohrožující občany ČR neexistuje a proto se ani nemůže vyskytovat nad našimi hlavami, teď ani v dalších dnech. Uvedený výraz používají ráda média k získání pozornosti.


Ve skutečnosti se jedná o stopová množství radioaktivních látek unášená kolem země výškovým prouděním vzduchu, a to v takovém množství, že pokud budou vůbec u nás zaznamenána, pak na hranici citlivosti těch nejmodernějších přístrojů. Z toho jednoznačně vyplývá, že žádná opatření radiační ochrany není třeba přijímat ani celospolečensky, ani individuálně, a všechny obavy z ozáření obyvatel ČR jsou bezpředmětné.Radiační situace vně jaderné elektrárny Fukushima 1 (aktualizováno 23.3.2011, 16:30 SEČ)

V posledním 24 hodinách byl zaznamenán nárůst kontaminace terénu v důsledku spadu radioaktivních látek a podle obdržených informací aktuálně dosahuje nejvyšších hodnot v prefekturách Ibaraki a Tokio. Je tvořen především jódem (desítky kBq/m2) a cesiem (jednotky kBq/m2). Rozumným preventivním opatřením pro české občany nacházejících se v Japonsku v uvedených dvou oblastech je omezit všechny aktivity venku v terénu (např. sportovní) a tím snížit dýchání zvířeného prachu z terénu. Pokud byl pobyt v prašném venkovním prostředí nezbytný, pak je vhodné použít nějaké roušky, ať již respirátory či jiné improvizované překrytí úst a nosu při dýchání. Co se týká režimu uvnitř budov, není třeba zvláštních opatření, pouze je vhodné věnovat větší pozornost očištění obuvi při vstupu, aby se bláto a prach zbytečně nezanášely dovnitř.


Pitná voda

Poslední údaje o kontaminaci pitné vody (jód 19 Bq/l a cesium 0,3 Bq/l) jsou v rozporu se zprávami (proběhly i v našich médiích), že pro kojence již byla voda zakázána , protože 2x překročila japonský limit pro jód (100 Bq/l pro kojence, 300 Bq/l pro dospělé). Než budou k dispozici další upřesňující údaje, lze doporučit použít pro přípravu pokrmů kojenců balenou vodu. Je-li k dispozici balená voda i pro dospělé, je rozumné jí také dát přednost, ale není to výslovně nutné. Pro ilustraci: 2 litry vody vypité denně a mající obsah jódu a cesia na úrovni japonských limitů pro dospělého způsobí za 50 dní takové ozáření, které se rovná ozáření v ČR z přírodních zdrojů za rok (bez započítání ozáření z radonu, tj. jen přírodní ozáření ze zemského povrchu a z kosmu – cca 1 mSv/rok). Informaci o pitné vodě budeme aktualizovat, jakmile získáme více údajů z Japonska.


Potraviny

Pro potraviny platí doposud SÚJB vydaná doporučení, tj. zcela se vyhnout potravinám neznámého původu, zejména čerstvé zelenině a mléku. V obchodní síti je obsah radioaktivních látek v potravinách japonskými dozornými orgány průběžně kontrolován. Lze očekávat, že výskyt radioaktivních látek v zemědělských produktech a následně i v potravinách vyrobených z těchto produktů, bude v Japonsku dlouhodobá záležitost, hodná stálé pozornosti.Stav jaderné elektrárny Fukushima 1 z hlediska jaderné bezpečnosti k 22.3.2011 k 19:00 SEČ

Práce na obnovení dodávek proudu ze sítě k blokům 1 až 4 úspěšně pokračují, nejpokročileji na bloku 2. Jednotlivá zařízení jsou pečlivě zkoušena před jejich napojením na síť. Úspěšné je i postupné obnovování napojení bloků 5 a 6, u nichž jsou zatím v provozu i záložní dieselgenerátory.


U bloků 1 a 2 je nadále dle potřeby vstřikována mořská voda do tlakové nádoby reaktoru. Personál evakuovaný v pondělí 21.3. v důsledku výronu bílého kouře a dočasného nárůstu hodnot záření na bloku 2 byl 22.3. již opět na svých místech. Teplota vyhořelého paliva je relativně stabilní.


Také blok 3 je stále chlazen mořskou vodou. Rovněž v jeho případě jsou pracovníci evakuovaní v pondělí 21.3. pro dočasný nárůst dávek opět zpátky. Chlazení mořskou vodou pokračuje i na bloku 4. Bloky 5 a 6 jsou stabilní.


Podrobnější informace lze nalézt ve zprávě Incident and Emergency Centre MAAE z 22.3. 19:00 SEČ (anglicky; formát PDF; 683 kB).


Zajímavé shrnutí dosavadního průběhu havárie s řadou doplňujících informací podává také zpráva Ing. Ivana Tinky, CSc (formát PDF; 491 kB).


Detailní informace o radiační situaci můžete nalézt v přehledech zveřejňovaných japonským Ministerstvem vzdělání, kultury, sportu, vědy a techniky (MEXT). Konkrétně v tabulce úrovní radiace v jednotlivých prefekturách k 22.3. 13:00 jap. času (anglicky; formát PDF; 139 kB), tabulce úrovní radiace v prefektuře Ibaraki 22.3. 13:00 jap. času (anglicky; formát PDF; 121 kB) a tabulce dávek v oblasti 20 km od jaderné elektrárny Fukushima 1 k 22.3. 13:00 jap. času (anglicky; formát PDF; 167 kB).


Převzato z www stránek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kde najdete i další důležité informace, týkající se japonské jaderné havárie

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments