SÚJB: Záchyt v Praze – Podolí

Přinášíme a budeme aktualizovat informace o nalezeném místě se zvýšenou radioaktivitou v Praze Podolí 


 

Dne 28.9. ve večerních hodinách nahlásil občan policii ČR, že před vstupem na dětské hřiště v Praze 4, Sinkulově ulici je zvýšená radioaktivita. Aktivací integrovaného záchranného systému se na místo dostavila Policie ČR a HZS. Zvýšení radioaktivity bylo potvrzeno a po dohodě s krizovým štábem SÚJB na místo dorazila Mobilní skupina SÚRO, která proměřila radiační situaci a navrhla nezbytná opatření (místo bylo ohraničeno a zabezpečeno – byla vytyčena „nebezpečná“ zóna, místo výskytu zvýšené radioaktivity bylo po noční dobu ze den 28. 9. do 29.9. střeženo policií ČR).


Z dosavadních měření vyplývá, že hodnoty dávkového příkonu v místě zvýšené radioaktivity se pohybují v rozmezí 0,5-1mSv/h.


Tyto hodnoty lze však naměřit pouze na malém prostoru, který je zabezpečen a vymezen, se vzdáleností od tohoto místa hodnoty výrazně klesají a jsou na úrovni, která nijak neohrožuje zdraví lidí.


Pro vyhodnocení možných dopadů této zvýšené radioaktivity na zdraví občanů je nejdříve naprosto nezbytné nalézt zdroj, který ji způsobuje a primární snahou je zamezit dalšímu úniku radioaktivity nebo působení ionizujícího záření. Poté bude moci být analyzováno jak dlouho se zdroj na daném místě vyskytoval a jak mohl působit na osoby pohybující se v jeho blízkosti. Je na místě zde uvést, že hodnoty limitů ozáření, které jsou pro obyvatele stanoveny na úrovni 1mSv /rok, jsou stanoveny pro situace, kdy se plánuje záměrné použití zdroje ionizujícího záření a víme, že je lze za normálních okolností na tuto nízkou úroveň regulovat. Tyto hodnoty jsou tedy stanoveny velmi konzervativně a ani jejich několikanásobné překročení neznamená jakékoliv akutní nebezpečí pro lidské zdraví. V případech, jako je tento, kdy se někde vyskytne neočekávaně zdroj záření ( jedná se o mimořádnou situaci), je prováděna zpětně (retrospektivně) analýza nastalé situace, limity nelze aplikovat, a hodnotí se skutečné dopady a realizované dávky. Až potom je možno něco říci o možných účincích a realizovat konkrétní opatření.


V časných ranních hodinách dne 29. 9. na místo opět přijela Mobilní skupina, která provede další měření, určí zdroj radioaktivity, dle výsledků zjištění navrhne další opatření, která budou konzultována se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.


29. 9. po poledni byl pomocí specializované firmy odhalen, vyzvednut a zajištěn zdroj zvýšené radiace. Jednalo se o váleček obsahující zářič 226Ra. Tento zdroj byl převezen do specializované laboratoře, kde bude podrobněji zkoumán. Jelikož se jedná o tzv "uzavřený zdroj", jeho odstraněním/odvezením zvýšená radioaktivita klesla na přirozené pozadí.

 

Převzato ze SÚJB

 

Stanův komentář: Opět typický přístup tohoto úřadu. Ty menší průšvihy se bagatelizují, o tom velkém (Fukušima) Státní úřad pro jadernou bezpečnost od 12. dubna 2011 mlčí. Je to pořád stejná taktika – když se o problému nemluví, přestane existovat…

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments