Scénář pomoci katastrofě na Haiti byl nacvičován americkou armádou den před zemětřesením
Leden 21, 2010

Scénář pomoci katastrofě na Haiti byl nacvičován Jižním velitelstvím americké armády (SOUTHCOM), jež sídlí na Miami,den před zemětřesením.

Simulace, která se konala před katastrofou, se týkala zasažení Haiti hurikánem. Konala se 11. ledna. [odkaz: Bob Brewin,  Defense launches online system to coordinate Haiti relief efforts , 1/15/10]

Do řízení tohoto scénáře byla z pověření SOUTHCOM  zapojena Agentura pro informace o obranném systému (DISA), jež je v působnosti Ministerstva obrany USA (DoD).

DISA byla definována jako „Agentura podpory bojových akcí“ (Combat Support Agency), díky čemuž měla oprávnění provozovat informační a telekomunikační systémy, logistické služby a podporu americké armády. [Webové stránky DISA]

V pondělí 11. ledna 2010, tedy den před zemětřesením, se nacházel technický manažer Nadnárodního projektu společného sdílení informací (TISC) agentury DISA Jean Demay na velitelství SOUTHCOM v Miami, kde připravoval test systému ve scénáři, jenž se týkal poskytování pomoci Haiti po zásahu hurikánem. [opět Bob Brewin]

TISC je komunikačně-informační nástroj, jenž „vytváří spojení mezi humanitárními organizacemi a Spojenými státy (vláda a armáda) a ostatními zeměmi za účelem sledování, koordinace a organizování pomoci při obnově“. [ Government IT Scrambles To Help Haiti, TECHWEB , January 15, 2010]

TISC je základní součástí pro militarizaci záchranných prací. Americká armáda prostřednictvím DISA kontroluje informační a komunikační systémy používané zúčastněnými humanitárními organizacemi. V podstatě se jedná o společný komunikační systém, ovládaný americkou armádou, která jej dala na vyzkoušení nevládním partnerským organizacím. DISA také „provozuje vlnová pásma pro humanitární organizace, jež se angažují v úsilí o obnovu Haiti.“

Neexistují žádné podrobnosti o podstatě těchto testů, jež byly prováděny 11. ledna na velitelství SOUTHCOM.

Koordinaci testů měl na starosti Jean Demay z DISA. Neexistují žádné zprávy o účastnících, kteří byli zapojeni do tohoto scénáře záchranných prací po katastrofě.

Z mandátu DISA by se dalo vyvodit, že test simuloval komunikaci, logistiku a informační systému v případě masivního programu záchranných a rekonstrukčních prací na Haiti.

Podstatou koncepce, na níž je budován program TISC agentury DISA, je „dosáhnout součinnosti mezi vojáky v poli, koaličními partnery a neziskovými organizacemi [ Defense Daily, December 19, 2008]

Po skončení testů z 11. ledna bylo konstatováno, že TISC  je „ve stavu vysoké pohotovosti“. 13. ledna, den po zemětřesení, přijal SOUHCOM rozhodnutí zavést systém TISC , jenž byl dva dny předtím v Miami odzkoušen:

„Po úterním zemětřesení (12. ledna 2010) řekl SOUTHCOM, že se rozhodl tento systém oživit. Ve středu (13. ledna 2010) DISA zpřístupnila svoji síť  All Partners Access Network (APAN), podporovanou projektem TISA, pro všechny organizace, jež se podílely na záchranných operacích na Haiti.

Projekt sdílení informací byl vyvíjen s podporou od SOUTHCOM a Evropského velitelství  amerického ministerstva obrany tři roky. Je vypracován tak, aby umožnil mnohostrannou spolupráci mezi federálními a neziskovými institucemi

Demay řekl, že od té doby, co DISA ve středu zřídila Zájmové společenství pro humanitární pomoc a krizovou obnovu Haiti (Haiti Humanitarian Assistance and Disaster Relief Community of Interest) na síti APAN, přidalo se k němu téměř 500 organizací a fyzických osob, včetně řady vojenských jednotek, rozličných nevládních organizací a rekonstrukčních týmů.  [Bob Brewin]

DISA má své velitelství pro jih USA (Southern Command Field Office) na Miami. 12. ledna vznikl Záchranný program pro Haiti (Haiti Disaster Emergency Program), v němž je mandát DISA popsán jako část pečlivě plánované vojenské operace:

DISA poskytuje Jižnímu velitelství americké armády DISA informační kapacitu, jež bude podporovat náš národ při rychlé odpovědi na kritickou situaci na Haiti,“  řekl Larry K. Huffman, vrchní šéf programu DISA s názvem Operace v globální informační síti (Global Information Grid Operations). „Naše zkušenost v poskytování podpory mimořádným operacím po celém světě nás staví do pozice těch, kteří jsou schopni reagovat a vyhovět požadavkům SOUTHCOM.“

Agentura podpory bojových akcí DISA buduje a (sic) provozuje velitelské a řídící kapacity podnikatelské infrastruktury za účelem průběžného fungování a zabezpečování globálního síťového úsilí na přímou podporu součinnosti bojových jednotek, vedoucích představitelů států a ostatních účastníků misí a koaličních partnerů v celém spektru operací. DISA, jako lídr satelitních komunikací, používá Obranný satelitní komunikační systém, aby prováděla frekvenční a širokopásmovou podporu všem organizacím v jejich úsilí o obnovu Haiti. Zahrnuje to superkrátkovlnné  relace, jež jsou provozovány širokopásmově pro lodě amerického námořnictva a Expediční sbor námořní pěchoty (Marine Expeditionary Unit), jenž brzy zaujme své postavení, aby poskytl zdravotnickou pomoc, zajistil bezpečnost, helikoptéry a další podporu.  To také zahrnuje veškerou satelitní komunikaci pro Letectvo Spojených států, jež nepřetržitě řídí letecký provoz a vzdušné logistické operace na přetíženém letišti v Port-au-Prince. DISA také provozuje vojenské ultrakrátkovlnné kanály a smluvně zajišťuje doplňkové obchodní mise SATCOM, jež výrazně zvyšují její kapacity pro záchranné práce [Zdroj: DISA -Press Release, January 2010, nedatováno]

Při náhlém zemětřesení by DISA hrála klíčovou roli de fakto „vůdčí agentury“ v podpoře SOUTHCOM tak, jak byla vytvořena Obamovou administrativou v programu záchranných prací na Haiti. Výchozí systém spočívá v integraci civilních humanitárních organizací, jež jsou satelity pokročilého komunikačního a informačního systému, kontrolovaného americkou armádou.

DISA na Haiti také vytváří pákový efekt pomocí nové technologie, jež zapojuje neziskové nevládní organizace, ostatní země a americké vojenské síly dohromady za účelem mapování, koordinace a lepší organizace záchranných prací“ [Tamtéž]

Převzato z Global Research

Překlad: Stan

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments