Svět ruskýma očima 27
Rogozin očekává od NATO revizi plánu obrany Pobaltí

Alexandr Šišlo

Prosinec 7, 2010

http://www.russiablog.org/RogozinHeadView.jpgPředstavitel NATO oznámil, že NATO a Rusko nestojí proti sobě, avšak aliance je povinna vždy bránit své členy, včetně Pobaltí. Prohlášení NATO následovalo po tom, co byly na stránkách britského Guardianu zveřejněny zprávy z WikiLeaks. Tam se kromě jiného tvrdilo, že NATO na začátku roku vložila do plánu na obranu Polska i tři pobaltské státy. Podle Guardianu tento krok svědčí o existenci hrozby napadení těchto zemí Ruskem.

Rogozin uvedl: „Myslím, že naši partneři mají příležitost revidovat ta svá dřívější rozhodnutí, která jsou tak svérázně zformulována a nemohou nezpůsobit vážný společenský ohlas v mé zemi a jak jsem informován, ve Státní dumě RF už začala o této věci debata.“

Dále řekl, že jestliže by NATO nereagovala na zveřejnění WikiLeaks plánu obrany Pobaltí, stejně by Rusko na zasedání velvyslanců Rady NATO-Rusko tuto otázku vzneslo a zadalo příslušné otázky kolegům z NATO. Rogozin také uvedl, že Rusko chce pochopit, čím se má řídit: zda lisabonskými rozhodnutími, která jsou zaměřena na vytvoření strategického partnerství Rusko-NATO a prohlášením NATO, že nepředstavuje pro Rusko hrozbu, anebo informací, která sice není oficiální, ale přesto hovoří o připravení plánu obrany Pobaltí, a to nikoliv obecně, ale konkretně obrany před Ruskou federací.

Nejvíce Rogozina zajímá, zda skutečně odkaz na vytvoření tohoto plánu se vztahuje k začátku roku 2010, když Lisabonské dohody vznikly na konci tohoto roku. Zda nyní NATO předpokládá změnit dříve přijatý plán na obranu Pobaltí před Ruskem s ohledem na to, že NATO nebere Rusko jako svého protivníka, ale naopak se snaží o partnerské vztahy.

Převzato z Rian.ru


***

Separatisté Vojvodiny a EU připravují rozdělení Srbska. Na řadě jsou další země

Anna Filimonova

Prosinec 8, 2010

http://c2.ac-images.myspacecdn.com/images02/33/l_04403adf61544e25a99c2cfa34eeebe5.jpgSrbský zpravodaj v Europarlamentu Elko Kacin informoval o přání Bruselu v případě srbské integrace do EU a o problému Vojvodiny. Srbsko prý musí být připraveno na splnění těžkých domácích úkolů od Eurokomise: reformu soudnictví, velkou svobodu tisku a řešení otázek Vojvodiny. Těžké úkoly musí být plněny k posílení proevropských sil.

Pro Srbsko má Brusel dvě podmínky. Hlavní je dostat Radko Madiče a Gorana Hadžiče před soud, a druhá – jako podmínka všech podmínek – rozdělení Srbska do několika euroregionů. Kacin vyzval srbskou vládu ke zlepšení vztahů Bělehradu s Prištinou, se Sarajevem a s Novim Sadem. Vojvodina se staví proti Srbsku. Podobně jako v Prištině se jeví situace v Novem Sadu. V nedaleké době se zřejmě stane hlavním městem nezávislého státu. Kosovo bylo uznáno pětadvaceti ze sedmadvaceti členů EU.

Vojvodinští separatisté a jejich zahraniční patroni se při rozbíjení Srbska opírají o závěry Mezinárodní konference o bývalé Jugoslávii v Londýně z konce srpna 1992. Na ní byla přijata deklarace, v níž stálo, že všichni účastníci musejí splnit to, k čemu se zavázali. Především Srbsko a Černá Hora. Ty se zavázaly ukončit intervenci na hranici s Bosnou a Hercegovinou. Občanům Kosova a Vojvodiny měla být navrácena veškerá občanská práva a dodržována občanská práva lidí v Sandžaku.

Linie rozpadu Srbska byla teda načrtnuta už v Londýně. Účastníci konference v případě nesouhlasu vyhrožovali tvrdými sankcemi, které přivedou Srbsko a Černou Horu do úplné izolace. Konference dokázala obejít srbské ústavní normy a rozhodla, že Kosovo a Vojvodina jsou konstituční součástí jugoslávské federace. Na konferenci tehdy byli přítomni: generální tajemník OSN, představitelé pěti bývalých jugoslávských republik, představitelé sousedních zemí, Kanady, Japonska, Turecka, Saúdské Arabie, KBSE (Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě), OIC (Organizace islámské konference) a Mezinárodního červeného kříže.

Šest republik se už stalo samostatnými, Kosovo se nyní dere k upevnění své nezávislosti, a na řadě je Vojvodina a Sandžak. Pro separatistické snahy přijal Západ dvojí standardy.  Původní řešení podle Ballinterovy komise z roku 1992 se zavrhlo. Otázka Vojvodiny není dosud řešena. Existují 3 varianty. Vnitřní srbská varianta – poskytnutíí významné autonomie. Varianta rozdělení – připojení severní části s významným podílem Maďarů k Maďarsku. Převažující varianta – oddělení celé Vojvodiny coby závěrečný krok rozpadu Jugoslávie. Přitom lze uplatnit dodržení slibu o zajištění "práv menšin".

Separatisté se opírají o zásadu přednosti práv člověka před suverenitou státu a tvrdí, že Srbsko je ve skutečnosti federativní stát, v němž Vojvodina má ústavní subjektivitu a jejím občanům je nutno vrátit jejich ústavní práva (přiznání federativní jednotky). U Vojvodiny nejde o autonomii, ale o samostatnost.

Podle vojvodinských separatistů neplní Srbsko dohody z 25. října 1918, zakotvené v rezoluci vojvodinské skupštiny „O připojení ke království Srbsko“. Ta garantovala Vojvodině svobodu, rovnoprávnost a rozvoj. Na vině neplnění byl podle nich Miloševič, který učinil Vojvodinu podřízeným subjektem. Separatistům nevyhovuje ani statut Vojvodiny z roku 2009, ani návrat ke dřívějšímu stavu z roku 1974. Ve svých snahách mají separatisté podporu EU. V roce 2011 má být v Bruselu otevřena kancelář Vojvodiny a zplnomocněnci Evropského parlamentu budou kontrolovat naplňování autonomie. Bude to znamenat zvýšení úlohy národnostních menšin v policii a justici. Zde je personou Š. Egereši, předseda Skupštiny Vojvodiny.

Nyní se diskutuje o projektu Platformy spojených regionů Srbska v čele s Dinkičem. Ten předpokládá rozdělení Srbska na 7 oblastí, vytvoření Veche regionů (35 členů), snížení počtu srbských zástupců na ne více než 200 a přechod na kombinovaný volební systém, který už existuje ve Vojvodině. V roce 2009 byla zřízena kancelář Národní rady, jejímž úkolem je příprava „strategie decentralizace“ (čti rozdělení). Překážkou decentralizace je konstituce z roku 2006. V celé věci se angažuje N. Čanak, který šokuje vydáním maďarských pasů, heslem „s…. na Chorvatsko“ a vydáváním novin „Decentralizátor“ v Srbsku.

Maďarští separatisté využívají plnou podporu pokrevních spojenců – Maďarska. Přímým ochráncem separatistů je Brusel, který je financuje prostřenictvím fondu „Evropské záležitosti“ ve výši 12 milionů euro. Paralelně se podporuje projekt „Dunajská strategie rozvoje“, jehož završením má být vytvoření Dunajského mikroregionu. Takové jsou perspektivy vojvodinské otázky.

Maďarsko už přijalo zákon o dvojím občanství  pro Maďary žijící v cizině. Jde o 3,5 milionu osob z Rumunska, Slovenska, Srbska, Chorvatska, Ukrajiny a Rakouska. Slovensko už reagovalo ostře tím, že pohrozilo Maďarům s maďarským občanstvím žijícím na Slovensku, že je zbaví občanství slovenského.

Ve Vojvodině je už připravená skupina aktivistů, kteří na signál z Budapešti a za podpory z EU uskuteční nachystaný plán odtržení od Srbska.

Převzato z Fondsk.ru


***

Mnoho malých Madoffů

V USA odhalili stovky finančních pyramid

Julia Savickaja

Prosinec 7, 2010

http://cdn.wn.com/pd/ee/1a/d0489bc4bdcd31eddb14bcc272be_grande.jpgPrvní rozsáhlá operace proti podvodníkům, jejichž oběťmi jsou soukromí investoři je nazvána „Ohrožená důvěra“, kterou ve většině případů podvodníci zneužili. Sledovaných je více než 500 a poškozených přibližně 120 tisíc. Odsouzeným hrozí zřejmě velmi vysoké tresty (trojciferná čísla).

O výslecích akce informoval generální prokurátor USA Holder. Ztráty způsobené podvodníky podle něho převyšují 10 miliard dolarů. Převážná většina podvodníků využívala tzv. „systém Ponzi“, klasickou pyramidu, kde se zisky „vrchní vrstvy“ tvoří z vkladů nižších vrstev. Rozsah žádného z podvodů nedosahuje rozsahu podvodu Madoffa, který sám dokázal způsobit újmu 150 miliard dolarů a byl odsouzen na 150 let vězení.

Jako příklad může posloužit bývalý policista z Ohia, mezi jehož klienty byli aktivní i penzionovaní spolupracovníci policie a hasiči. Peníze vkladatelů používali podvodníci na svůj luxusní život. Tím budili důvěru a vyvolávali dojem prosperity.

Převzato z Lenta.ru


***

Krátké zprávy z Fondsk.ru z 8 prosince

Rusko a Kazachstán vytvoří společnou protivzdušnou obranu

Ta bude obdobou té, která funguje s Běloruskem. Moskva navrhla Astaně využít systém GLONASS, jehož většina sputniků je už vypuštěna na oběžnou dráhu. Rusko je rovněž připraveno poskytnout Kazachstánu systémy S-300, o čemž se už delší dobu jedná. Část komplexu již Astanu chrání. Uvažuje se, že Moskva dodá i modernější S-400, které jsou vhodné i pro protiraketovou obranu.

Státní vojenská zakázka vzroste v roce 2011 o třetinu

Oproti roku 2011 bude vyšší o 33 %, dosáhne více než 1,3 bilionu rublů. Na zasedání Vojensko-průmyslové komise Ruska to oznámil místopředseda ruské vlády Ivanov. Objem financí pro tento účel má dále narůstat, v roce 2013 má dosáhnout téměř 2 biliony rublů.

Vlna stávek zachvátila Evropu

Ve třech evropských státech, Řecku, ČR a Nizozemsku probíhají masové stávky. V Řecku protestují zaměstnanci proti stanoveným reformám, snížení platů a okleštění pracovních a důchodových práv. V Česku probíhá jednodenní všeobecná stávka proti krácení mezd a útlumu některých sociálních programů. Jde o stávku pracovníků rozpočtové sféry. Je to nejvěrtší akce za posledních 20 let. V Nizozemsku bude stávka třídenní. Poštovní doručovatelé přestali pracovat kvůli snížení pracovních míst TNT Post. Jelikož od roku 2009, kdy vláda přijala rozhodnutí o liberalizaci poštovního trhu, došlo ke konkurenci, což zkomplikovalo situaci do té doby monopolní TNT Post.

Náčelník generálního štábu Ruska započal pracovní část návštěvy Indie

Armádní generál Makarov přijel projednat s Indií provedení společných cviční Indra-2011, která proběhnou v Rusku. Bude to první společná akce vojenských vzdušných sil. Poslední cvičení serie Indra vykonaly horské pěchotní brigády pozemních vojsk v Indii, v Kumaonských Himalájích v říjnu za účasti 200 ruských vojáků.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments