Svět ruskýma očima 4
Pohled profesora Hebrejské university: Existuje mnoho konfliktů … napříč civilizacemi

Srpen 20, 2010

http://static.forskning.no/00/11/12/06/1158562984.28.jpgNone.medium.jpgProfesor Hebrejské university Shmuel Eisenstadt, autor dvaceti knih, který poskytl rozhovor RussiaToday tvrdí, že v současnosti neprobíhá kolize mezi civilizovaným a necivilizovaným společenstvím. Podle něho nejsou rozpory geografického, ale náboženského a politického charakteru. Toto existuje ve všech zemích, včetně Spojených států a není to dědictví minulosti, ale záležitost současná

Rovněž tvrdí, že Spojené státy, ač usilují o světovou nadvládu, nedokáží zajistit ani kontrolu nad jednotlivými oblastmi západní polokoule. Jejich snaha získat celosvětovou dominanci nakonec vede k nárůstu fundamentalismu. Ten mnozí američtí politici i analytici přehlížejí.

Převzato z RussiaToday

 

***

Ať žije nový mezinárodní tribunál, tentokrát pirátský!

Kdo jsou skuteční "somálští piráti"

Srpen 26, 2010

http://pirat-3.navajo.cz/pirat-3.pngV článku Alexandra Mezjajeva se uvádí, že 25. srpna v OSN proběhlo posouzení nového mezinárodního plánu boje s piráty. S iniciativou přišlo Rusko. Generální tajemník OSN navrhl 7 variant řešení, z nichž hlavní jsou tyto:

Vytvoření somálského soudu, který by zasedal na území libovolného třetího státu v regionu, případně i za účasti OSN

V rámci národního soudního systému vytvoření speciální komory jednoho nebo více států regionu, s nebo  bez OSN

Vytvoření regionálního tribunálu na základě mnohostranné mezistátní shody za účasti OSN

Vytvoření mezinárodního tribunálu cestou přijetí rezoluce RB OSN na základě hlavy VII Charty OSN (dok. S/2010/394)

Ostatní návrhy obsahují jenom varianty těchto základních, formálního charakteru

V tomto základním plánu je pozornost věnována pouze boji s následky a nikoliv s příčinami

Proč se Rusko stalo iniciátorem takového plánu. Loni při osvobození lodě "Moskevská univerzita" bylo zajato několik pirátů, avšak nebyli souzeni. Historie případu je podivná. Ruská prokuratura dala podnět k řešení kauzy jako pirátství, ale nakonec byli piráti propuštěni. Podle ruského trestního práva totiž není možno soudit piráty zajaté jinde než u ruských břehů. Jinde nastupuje mezinárodní právo.

Avšak nemohou-li ruské soudy soudit za pirátství, mohou soudit za napadení, za mořskou loupež. Zde je podstata věci. Opravdu šlo o piráty a opravdu o somálské? V mezinárodně-soudním ustanovení je pirátství prováděno na „otevřeném moři“, tedy mimo teritoriální vody i přilehlé zóny. Somálsko si zákonem z roku 1972 určilo šíři teritoriálních vod 200 mořských mil, namísto normálních dvanácti mořských mil.

A protože v Somálsku došlo k rozpadu státnosti a neexistuje centrální vláda, je umožněno masové rabování mořských zdrojů státu. V minulosti byly na bývalého prezidenta Barre činěny nátlaky ke zrušení zákona z roku 1972, zejména ze strany Francie, Norska, Italie a Španělska. Důvodem byla snaha o využívání oblasti pro rybolov a zájmy těžařů ropy. Proto je neoprávněné kvalifikovat somálské pirátství jako "pirátství". V řadě evropských zemí už proběhly soudy a z výroků soudů pirátství mizí. Objevuje se loupež.

Historky o "somálských pirátech" jsou tedy obvyklým mýtem globálních medií stvořeným za účelem odvedení pozornosti od mezinárodního zločinu páchaného ve vodách Somálska a na jeho kontinentálním šelfu. Řeč musí být ne o boji s piráty, ale o boji proti rabování přírodních zdrojů této země a masovému hospodářskému teroru, jehož obětí jsou Somálci. Podobně tomu bylo již dříve ve Rwandě, Ugandě i jinde.

Kdo jsou skuteční „somálští piráti“? Nikoliv ti, kteří ve své zóně hájí (byť nezákonnými prostředky) své bohatství. Jsou to ti, kteří nejprve způsobili rozklad somálského hospodářství a nyní jej rabují. Lze očekávat, že při sestavování plánu boje s piráty učiní organizátoři stejnou chybu jako u všech předešlých tribunálů. Nebude se řešit příčina. U mezinárodních advokátů by to chtělo trochu odvahy.

Ať tedy žije nový mezinárodní pirátský tribunál!

Převzato z Fondsk.ru

 

***

Tel Aviv nalezl protiváhu k íránským S300

USA poskytne Izraeli 20 univerzálních útočných stíhaček

RIA Novosti

Srpen 15, 2010

http://www.navy.mil/navydata/policy/vision/vis00/p43-b.gifPodle Tel Avivu může nákup amerických letounů F-35 Joint Strike Fighters (JSF) účinně eliminovat hrozbu ruských S300. Počitačové simulace potvrdily, že nové americké neviditelné stíhačky překonají ruské řízené střely. Ehud Barak nákup těchto stíhaček páté generace schválil. Dvacet kusů bude stát po 96 milionech dolarů za každý, z celkové sumy se americká vojenská pomoc bude podílet 2,7 miliardami dolarů. K nákupu dojde mezi lety 2015 až 2017. Izrael považuje stíhačky za bitevníky budoucnosti. K vývoji letadel pomohly i Kanada, Turecko, Britanie, Italie, Norsko, Dánsko, Austrálie a osmé Nizozemsko.

F-35 JSF vyrábí firma Lockheed Martin. Jedná se o jednomístnou, jednomotorovou, neviditelnou stíhačku s víceúčelovým využitím, jako je letecký doprovod, taktické bombardování a úkoly protivzdušné obrany.

Převzato z  Global Research

 

***

 

"EU je ekonomická a demokratická katastrofa" – člen Evropského parlamentu

Srpen 27, 2010

http://1.bp.blogspot.com/_nVrEHoKdlkA/Swu4SO1r1jI/AAAAAAAABjM/5W4AaDdVWuA/s1600/Gerard+Batten.jpgGerard Batten z nezávislé skupiny Spojeného království, který je i členem Evropského parlamentu, řekl, že Evropská unie je koloniální a vysoce byrokratický režim a Spojené království nebude jeho součástí. Řekl: „Je to ekonomická a demokratická katastrofa. Především pro EU není důvod. Před 40. lety to bylo lidem servírováno tak, že je nezbytná pro obchod a zaměstnanost. Ani pro obcbod ani pro zaměstnanost ji nepotřebujeme, ale od toho už i samotná EU ustoupila … My potřebujeme obchod s Evropou a zbytkem světa, přátelství a spolupráci a k tomu nepotřebujeme být členy této obrovské a byrokratické organizace … Co je horší než ztráta demokracie ? Němci v roce 2006 spočítali, že v té době asi 86% nových zákonů přišlo z EU, nikoliv z vlastního parlamentu. Podobně to platí i o Spojeném království, podobném typu státu. 80% našich zákonů nyní přichází z institucí Evropské Unie a ty nejsou demokratické, tak jak máme být demokracií?“

Převzato z RussiaToday


***

Je Janukovič jiný než Juščenko?

Ukrajina a Evropská Unie, aneb V honbě za včerejším dnem

Srpen 27, 2010

http://imgs.idnes.cz/na_zpravy/A070709_M00_UKRAJINA1_G.JPGČlánek Vladimira Něstěrova poukazuje na snahu Ukrajiny a jmenovitě prezidenta Janukoviče připojit se k EU s tím, že je to prioritou ukrajinské zahraniční politiky a že snaha o normalizaci vztahů s Ruskou federací této snaze nezabraňuje, ale naopak k ní přispívá. Avšak Ukrajina odmítla přistoupit k Celní unii Ruska, Kazachstánu a Běloruska. Došlo to tak daleko, že získat členství v EU stanovuje jeden z ukrajinských zákonů přijatý letos 1. července. Krom toho Ukrajina nepřistoupila k SNS, ale činí se pilně v partnerství s NATO. Přitom není členem OSKB (Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti). (Zřejmě jenom tady platí další ustanovení ukrajinského zákona, že nebude účastna ve vojenskopolitických svazech – pozn. překl.)

Na základě této skutečnosti článek rozebírá, kterým směrem se Ukrajina ubírá. Především: V Evropě řádí finanční a hospodářská krize, která má systémový charakter, a v evropské ekonomice může dojít k nové vlně recesí. Evropa s Amerikou jakoby si vyměnily místa. Zatímco v liberální Americe se začala krize "zalévat" penězi, Evropa se dala dřívější americkou cestou, tedy šetřit doslova na všem, včetně snižování sociálního zajištění, krácení mezd a investic do ekonomiky. Tím dochází ke snižování poptávky s výsledkem další recese a celkového snížení životní úrovně obyvatel. Krize ukázala strukturální slabiny EU a jejího měnového systému. Poukazuje se na prohlášení Václava Klause ještě na počátku řeckých událostí, že příčinou této tragedie není řecká politika, ale euro. Nebyla-li by jednotná měna, bylo by možné zachránit Řecko devalvací národní měny. V rozvaze Klaus uvádí, vedle jiného, že za 10 let své existence se nepodařilo vyrovnat ekonomiky členských států. Mezi jednotnou měnou a specifiky jednotlivých zemí neexistuje sladění. Podle Klause eurozona selhala.

Evropa nadále požaduje život v pohodlí a svobodě. To zajišťuje zadlužováním. Celkový dluh šestnácti zemí euro je 90% z celkového HDP, přičemž dle Lisabonské smlouvy se připouští jen 60%. Pro bankrotující státy, zařazené v EU do skupiny s názvem PIGS (Portugalsko, Italie, Řecko, Španělsko), jsou navrhována určitá řešení. Jedním z nich je, že v případě bankrotu nebude disponovat svými financemi příslušný stát, ale odborníci zvenčí (Berlínský klub).

Pochmurné scénáře EU mají své opodstatnění. V důsledku světové krize se jednota EU rozpadá. Přestože je Německo nejrozvinutější ekonomikou, jeho dluh je 73% ročního HDP. Podle mínění řady západních odborníků může SRN v případě nepříznivého vývoje událostí v eurozóně začít partnerům z EU diktovat svou vůli. Anebo může eurozonu opustit s důsledkem krachu EU.

Zajímavá je informace o tom, že německý Emnid (Institut průzkumu veřejného mínění) provedl průzkum a výsledky byly nad očekávání překvapivé. 80% obyvatel Východního Německa a 72% ze západu uvedli, že by mohli zcela žít v socialistickém státě, jako byla NDR, pokud by měli zabezpečenou práci, bezpečnost a sociální zajištění. Téměř každý čtvrtý člověk (23% na východě a 24% na západě) se přiznalo, že by souhlasili, aby zůstala Berlínská zeď. 15% respondentů z východu a 16% ze západu sdělilo, že existence zdi je to nejlepší, k čemu by mohlo dojít. Pozdější průzkum Emnid zjistil, že dnes už 88% obyvatel SRN by si přálo jiné ekonomické zřízení než kapitalismus. Podle mínění většiny dotázaných je cennější zajistit sociální vazby, zdraví a životní prostředí, než neustálé shromažďování kapitálu.

Jestliže se tedy budoucnost EU halí stále více do mlhy, stejně jako budoucnost kapitalistického společenského řádu v Evropě, potom pachtění se Ukrajiny za Evropskou unií je pachtěním za včerejším dnem.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments