Svět ruskýma očima 5
Spojené státy se chystají "odpojit" celý svět

 

Září 04, 2010


Základním kamenem nové strategie Pentagonu, jíž je kybernetická válka, je tým tisíce elitních vojenských hackerů a špionů, uvádí ve svém článku Leonid Savin. Ti mají zahájit činnost 1. 10. 2010. USA plánuje zjednat nový pořádek ve světové virtuální sféře za pomoci spojenců a soukromých firem, zabývajících se informatikou a bezpečností. V jejich plánu je vytvoření sítě schopné zajistit národní kybernetickou bezpečnost jak soukromé sféry, tak vládního informačního systému před hackery a kybernetickými teroristy. Krom toho budou ještě zvýšeny technické a operativní možnosti kontrarozvědky USA a vycvičeny nové kádry v oboru kybernetické bezpečnosti a nových technologií.

Na letecké základně v Texasu byla již zahájena výstavba specializovaného výzvědného kybernetického střediska pro 400 osob. Staví se v blízkosti dalších armádních zařízení z oboru kybernetiky a letectví. Americká kybernetická strategie bude zřejmě korespondovat s celkovou americkou koncepcí celosvětové hegemonie. Podle zveřejněné informace v americkém Foreign Affairs je stanoveno 5 základních principů budoucí strategie, v nichž je zahrnuto vojenské  postavení kybernetického prostoru, operativnost, kvůli zajištění národní bezpečnosti možnost zasahování i do komerční sítě, nutná spolupráce se zahraničními spojenci a technologická dominance USA.

Spojené státy tím získají možnost zkreslovat, rozvracet, způsobovat havarijní stavy a likvidovat informatiku a počitače po celé planetě. Je třeba zajistit, aby bylo možno včas odpojit ty, kteří se nás chystají napadnout, řekl šéf nového kybernetického velitelství Kate Alexander. Stroze řečeno má být tato zbraň použita k útočným cílům.

V současnosti je obviňováno z kybernetického terorismu několik zemí, především Čína, z jejíhož území se podle vojenské rozvědky útočí na informační systémy USA.

Do budoucna lze očekávat především špionáž vedenou v této sféře a dále blokády omezující přístup k alternativním zdrojům informací. Od 1. 10. 2010 mohou být všechny úspěchy informační epochy zpochybněny.

Převzato z Fondsk.ru

 

***

Budou finští Cikáni deportováni do Rumunska?

Září 03, 2010

Ve Finsku se uvažuje o takové změně zákona, která by umožnila ze země vyhošťovat osoby, které nepracují a živí se žebrotou. Především se to týká rumunských Cikánů. Finové se odvolávají na analogická opatření jiných zemí EU. Cikány vyhošťují nejen z Francie, ale i z Dánska a Švédska, přičemž se odvolávají na zákony o zákazu žebroty.

Cikánská otázka byla ve Finsku řešena již v minulosti tak, aby Cikáni nebyli diskriminováni. V současnosti je jich v této zemi 10 až 20 tisíc. Někteří z nich se úspěšně začlenili do společnosti a jsou mezi nimi i význačné osoby. Jenže značná část z nich jsou kriminálníci rozličného způsobu kriminality. V zemi není na vyhošťování jednotný názor. Pravice se staví za odsun, levice a zelení jej nepodporují. Až dosud pravice navrhovala přidělit Cikánům určité území, na němž by mohli žebrat. Proti tomu se opět postavila levice a zelení. Takže nad zákonem o vyhoštování visí otazník.

Převzato z Pravda.ru

 

***

Trendy rozvoje světové energetiky a zesílení boje o energetické zdroje

Září 03, 2010

Aždar Kurtov se ve svém článku zamýšlí nad nedalekou budoucností energetiky. Je nutno brát v úvahu, že bohatství pod zemí a zásoby energetických surovin (uhlí, ropa, plyn) nebudou dostačovat. K současnému zápolení o kontrolu těžby a  transportu uhlovodíků přibude tvrdá soutěž o další energetické zdroje. Boj už se týká uranu. USA a jeho spojenci v NATO se snažili změnit politický systém v Íránu, ale zároveň chtěli odstrčit Rusko od perspektivních trhů jaderné energie v Asii, protože je potřebovali zabrat sami.

Podobně jako s jadernou energií je to i s jinými zdroji. Například Tádžikistán a Uzbekistán jsou ve sporech o výstavbu velkých vodních elektráren na horských řekách. Ke spotřebě energie v Asii přispívá přesun výroby ze západu do této oblasti s levnou pracovní silou.

Do budoucna lze očekávat tak velkou spotřebu energie, že i přes veškerá úsporná opatření bude docházet ke konfliktům nejen mezi konkurenčními společnostmi, ale i mezi státy, případně bloky. Očekávané vyčerpání klasických energetických zdrojů změní charakter i povahu mezinárodních konfliktů. Poněvadž už je zpřístupněno dost zdrojů uranu pro splnění všech energetických potřeb lidstva až na 500 let, budou vedoucí mocnosti světa soutěžit především o jadernou energii.

Názorné porovnání podílů energetických zdrojů ve světové spotřebě : ropa – 7%, jaderná energie – 17%, přírodní plyn – 19%, uhlí – 39%, vodní energetika – 16%, obnovitelné zdroje a biomasa – 2%.

Převzato z Fondsk.ru


***

Bezpečnostní síly Kosova (SBC) se budou po roce 2012 nazývat armádou

Září 09, 2010

Řekl to ministr obrany Kosova Fehmi Muyot. Podle něj bude otázka řešena po konzultaci s EU. SBC dosáhnou plné operativnosti během roku 2012. Tyto útvary byly konstituovány na základě dřívější Kosovské osvobozenecké armády, která měla několik tisíc členů, bojovala proti Jugoslávii a prováděla etnické čistky nealbánského obyvatelstva. Síly jsou sestaveny téměř výhradně z Albánců. NATO tvrdí, že SBC jsou nevojenské útvary, lehce vyzbrojené, mnohonárodnostní, zcela dobrovolné, pod demokratickou a občanskou kontrolou a jejich představitelé jsou vedeni instruktory NATO.

Rezoluce RB OSN č. 1244 nepředpokládá na území Kosovo utvoření místních ozbrojených sil. Nezávislost Kosova dosud uznalo 70 ze 192 členů OSN.

Převzato z Rian.ru


***

Pracovníci výzkumného centra Skolkovo mohou mimo něj pracovat až do roku 2014

Září 09, 2010

Skolkovo je technologické centrum postavené 20 km západně od Moskvy, zaměřené na výzkum v oboru energetika, informační technologie, komunikace, biomedicínský výzkum a jaderné technologie. Společnosti i obyvatelé tam budou mít nebývalé daňové výhody po dobu deseti let, anebo do doby, než dosáhnou roční tržby 3 miliardy rublů. Výzkumné centrum má být plně rozvinuto během čtyř až pěti let. Ruská strana má snahu co nejvíce usnadnit činnost všech podobných společností, nacházejících se po celém Rusku a hodlá pro ně zřídit speciální jednotnou internetovou službu.

Rusko pokládá rozvoj vysoce náročných technologií a inovací za svou prioritu a financuje je miliardami dolarů.

Převzato z Russia Today

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments