Systémová sebedestrukce očima neekonoma

Sledujíc dění ve světě se stále víc  utvrzuji v názoru, že současná krize není žádná lehká chřipka, kterou lze snadno přechodit (VK) a že všechny její symptomy svědčí o jejím dalším setrvalém prohlubování.


Co mě vede k takovému hodnocení, jsou tyto příznaky:


1) Neustále rychle narůstá objem státních dluhopisů, přičemž ekonomiky západních zemí se dál "propadají"

2) Množství finančních derivátů obíhajících Zemi mnohonásobně přesahuje reálnou výkonnost globální ekonomiky

3) Rychle narůstá objem papírových peněz v oběhu, zejména světové měny (ale i eura), která není kryta reálnou výkonností ekonomiky

4) Násobně rychleji než objem papírových peněz ve vztahu k reálné ekonomice narůstá množství elektronických "peněz" v databázích finančních uskupení s další perspektivou úplné elektronizace směnného vztahu

5)G lobální kapitál destabilizuje světovou ekonomiku přeléváním práce a know how z mateřských zemí do nákladových "rájů" a financí do daňových "rájů".  Národní ekonomiky jsou cíleně vysávány investory necítícími k zemím, kde nabyli majetek, žádnou odpovědnost

6) V důsledku toho a zavádění technologických inovací rychle vzrůstá nezaměstnanost v západních ekonomikách

7) Devastační dopady na ekonomiky států mají spekulativní nájezdy "investorů" a nejrůznější burzovní spekulativní bubliny – internetová, hypoteční, derivátová… 

8) O prohlubující se krizi svědčí vzrůstající četnost válek (zejména válek o kontrolu planetárních strategických zdrojů) a zhoršování vztahů mezi velmocemi, projevující se doposud stupňováním nátlaku a demonstrací síly v jejich okolí

9) Krize je globální a její důsledky se okamžitě přelévají do různých států.

10) Extrémně narůstá nesouměřitelnost při přerozdělování zdrojů a  vytvořených hodnot

11) Žádné řešení, krom ponechání bank jejich osudu v mikroregionu Island, t.j. ani tzv. kvantitativní uvolňování peněz do oběhu ani pokus o proškrtávání se skrze chudobu k prosperitě a likvidace sociálního státu, ani jejich vzájemná kombinace doposud nevedly k žádnému výsledku. K čemu by vedly krachy globálních megabank, (které "jsou příliš velké pro to, aby padly)  které obsahují úspory a důchodové účty obyvatel… nechci raději vůbec domýšlet.


Je zcela evidentní, že hnacím motorem krize je globální kapitál a že ideologie bezhraničného volného trhu a jeho (neregulované) neviditelné ruky, která prý všechno vyřeší je absurdnost. Jediným relativně stabilním obdobím (bez velkých válek velmocí) kapitalismu v celých jeho dějinách bylo období, kdy kapitál, zejména finanční byl spoután přísnými pravidly, společenský produkt byl rovnoměrněji distribuován skrze vysokou progresivní daň a sociální polštář. Současná situace při zachování neregulovaného stavu nemůže skončit jinak nežli hlubokou havárií celého systému. Obzvlášť, když ve skutečnosti neexistuje žádná síla schopna přinutit kosmopolitní kapitál k odpovědnému chování a podřídit jeho jednání přísným pravidlům. Ti, kdo mají v rukou skutečnou moc, na kterých jsou závislé celé státy dál pokračují puzeni bojem o konkurenční přežití ve své planetární honbě za ziskem (o odvrácení hrozby znehodnocení svých investic a majetků) a rozhodně dobrovolně nepřistoupí ani na drakonickou progresivní daň ani na odpisy gigantických dluhů států. Zrovna tak jako upadající velmoc dobrovolně nepřepustí své místo svému následníkovi, který ji poráží v ekonomické oblasti.


Současná situace připomíná sebevraha sedícího uprostřed sudů naplněných nejrůznějšímii hořlavinami, který postupně škrtá sirkou (vymýšlí "opatření" vedoucí ve svém důsledku k dalšímu zhoršení situace) u jejich doutnáků a očekává zázrak. Přitom tradiční velké válečné řešení umožňující dočasný systémový restart a odsunutí skutečného  systémového řešení v čase, dnes již není vzhledem k pokroku v oblasti ničivosti válečných systémů (zejména prostředků ZHN) možné. Všechny dosavadní pokusy o kosmetické úpravy ztroskotaly.

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments