Vládní ekonomická politika

Ne každá věc je špatná jen proto, že ji dělá Nečas nebo Schwarzenberg. Ačkoli nikdo z vrcholných představitelů ODS ani TOP nemá užší ekonomickou kvalifikaci, řada věcí ve vládním programu je jistě akceptovatelná. Byly by totiž nakonec ve vládním programu jakékoli strany. I kdyby tu vládli komunisti, lidovci, zelení nebo sládkovci. Nikdo si přece do programu nenapíše, že bude podporovat korupci. Určitě si tam dá, jak s ní bude bojovat…


Každému ekonomickému "revolucionáři" nakonec brejlatý ministerský úředník vysvětlí, že jedna a jedna jsou dvě. A tak bude Nečas zvyšovat i nějaké daně, což do voleb popíral, a jeho škrty v sociálním státu budou mnohem slabší než se kasal. Ani tak to nebude sranda. Ono totiž snížit deficit, který byl vyvolán společně krizí a snížením daní, se dá sotva odstranit jinak než i nějakým zvýšením daní. Na jednom z nejmenších sociálních států Evropy se dá těžko škrtat, pokud nesnížíme nízké důchody nebo neomezíme zdravotní péči či postižené. Konečná podoba hospodářských politik se proto liší méně, než kvičí ti, co se živí floskulemi.


V normálních podmínkách by vláda dostala sto dní klidu s konstatováním, že vládní program je přece vždycky optimistický a pěkně vyžehlený s tím, že na některých ideových principech se holt opozice a vláda nikdy neshodnou. Proto tu jsou: To je ta demokracie.


Jenže nejsme v normálních podmínkách. Ve sto dnech vládního "klidu" poběží volební kampaň do senátu a komunálu. Politici a novináři tedy budou muset opět hledat, čím se strany liší a nikoli to, co je spojuje. Volebně už vřískáme skoro dva roky a věcný obsah toho, co říkáme, neregistrují ani noviny ani těch sedm tisíc politologů. kteří z neznámých důvodů studují na českých vysokých školách. Všem dávno stačí floskule.


Za poslední dva roky jsem redigoval, oponoval či spoluvytvářel asi sedm ekonomických programů sociální demokracie a nesčetné verze. Nezkreslené informace o nich bych spočítal na prstech. To není stížnost, nezkreslené informace už pomalu nejsou o čemkoli. Dávám proto poslední předvolební verzi zkráceného programu do přílohy. Pokud to srovnáte s řadou pasáží koaliční smlouvy, zázraky nenajdete. Spíš bych řekl, že ten náš program byl realitě blíž. Samozřejmě nejsem objektivní.Obnovení růstu, zaměstnanosti a rozpočtové stability

květen 2010
zkrácená verze

Vybraná opatření na podporu ekonomiky

Stimulace růstu podnikové sféry
– systematická podpora investic a reinvestic systémem restrukturalizovaných pobídek stimulujících vyspělé technologie, služby a výzkum,
– podpora úvěrování podniků garancemi záruční a rozvojové banky,
– podpora exportu pomocí úvěrů, garancí a aktivní ekonomické diplomacie,
– vytvoření restrukturalizačního fondu pro vybrané podniky v insolvenčním řízení,
– rozšíření veřejných zakázek v oblasti tuzemské výroby a služeb především z prostředků dosud laxně využívaných fondů EU (ČR je na jednom z posledních míst a připravuje se tak o 1,5 % růstu a neméně 50 tis. pracovních míst,
– investice do výzkumu, vývoje a rozvoje vysokých škol z dosud nevyužívaných prostředků EU,
– energetické investice z mimorozpočtových zdrojů, včetně rozšíření elektrárny Temelín,
– investice do dopravní a informační infrastruktury,
– investice do ochrany životního prostředí z peněz EU a dalších vnějších nečerpaných zdrojů,

Stabilizace veřejných financí
– nepřekročení plánovaného schodku na běžný rok,
– přísné dodržení zásady, že nové výdaje státního rozpočtu musí být kryty dodatečnými příjmy nebo škrty,
– přísné dodržení konvergenčního programu s postupným snížením schodků veřejných rozpočtů pod kriteriální 3 % v roce 2013,
– výdajové audity všech resortů, racionalizace státní správy a zrušení zbytečných a duplicitních výdajů,
– snížení výdajů na státní zakázky cenovou revizí běžících smluv, s ohledem na nižší inflaci a snížení cen v krizi,
– změna systému zadávání veřejných zakázek vedoucí k potírání korupce a úsporám výdajů,
– stažení zákona na odškodnění církví a zrušení obřího tendru na odstranění ekologických škod, které ohrožují rozpočty téměř čtyřmi stovkami miliard závazků,
– obnovení progresivního zdanění pro úzkou skupinu s nejvyššími příjmy, která v současnosti platí jedny z nejnižších daní v EU (horní sazba je až čtyřikrát nižší než ve vyspělých zemích),
– zvýšení zdanění korporací tak, aby efektivní zdanění zůstalo mezi nejnižšími v regionu, ale zároveň došlo ke spravedlivému zdanění monopolů a omezení vývozu zisků do zahraničí,
– udržování veřejných financí tak, aby země mohla, bude-li to pro ni výhodné, přijmout euro v letech 2015 či 2016

Podpora zaměstnanosti a sociální soudržnosti
– restrukturalizace veřejných zakázek ve prospěch poptávky po pracovně náročnějších produktech a službách,
– zahájení čerpání prostředků ze sociálního fondu EU, které Nečasovo ministerstvo trestuhodně zanedbalo a nechalo nevyužity desítky miliard,
– organizace proškolování dočasně nevyužitých zaměstnanců s využitím prostředků EU,
– mobilizace prostředků pro propuštěné z fondu přizpůsobení se globalizaci EU, který ČR dosud nevyužila,
– podpora podnikání vytvářejícímu nová pracovní místa a místa pro absolventy škol,
– kombinace podpory v nezaměstnanosti s rekvalifikací a vhodnou veřejnou prací, obecně s aktivitami udržujícími pracovní návyky,
– podpora škol, zdůraznění technické a profesní výchovy včetně přípravy k podnikání,
– rekvalifikace do chybějících řemeslných a technických profesí,
– dotace postgraduálního vzdělávání vysokoškoláků z prostředků EU,
– důsledné využití sankcí proti těm, kdo zneužívají sociální fondy, pracují načerno a neodvádějí pojištění a daně,
– zefektivnění sociální sítě pro ty, kdo jsou skutečně existenčně postiženi krizí, jako jsou zdravotně postižení, dlouhodobě nemocní, důchodci, dlouhodobě nezaměstnaní, pečující o postižené a nemocné rodinné příslušníky atd.
– pomoc pro rodiny s dětmi, osamělé matky, rozšíření mateřských škol a nabídky mimoškolních aktivit s využitím nezaměstnaných absolventů relevantních škol,
– investice do zdravotních a sociálních zařízení, využití nezaměstnaných a absolventů škol na dobrovolném základě k práci v rámci zdravotních a sociálních zařízení se státní dotací,
– potírání všech forem korupce, zavedení účinných nástrojů pro její oznamování a trestání, posílení pravomocí policie a soudů v potírání korupce a narušování veřejného pořádku.

 

Převzato z blogu autora na Aktuálně

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments