Vodárenský portál: Výzva novinářům a politickým stranám

Vážení novináři a zpravodajové,

kvůli situaci ve vodárenském odvětví České republiky jsme se v minulých dnech obrátili na politické strany v České republice s tím, že jsme je informovali o existenci vodárenského portálu www.vodarenstvi.com, který poskytuje informace o vodárenském odvětví a většině vodáren v ČR, které zásobují vodou přes 90% všech na vodovod připojených obyvatel.

Portál vytváří databázi informací, umožňující posoudit stav a vývoj v odvětví i ve vodárnách. Zdokumentoval procesy privatizací některých vodáren a umožňuje posoudit ekonomické důsledky privatizací a výhodnost zvolených  modelů pro veřejný a soukromý sektor.

Požádali jsme politické strany, aby se s problémy seznámily, provedly si vlastní rozbory a šetření, a následně navrhly vhodná řešení, která v případě úspěchu ve volbách mohou realizovat.

Domníváme se, že situace v odvětví vodárenství je velmi vážná a dotýká se každého v České republice. V odvětví scházejí peníze, cena vody roste a výdělečné části vodáren – prodej vody – se privatizují.  To vše se děje v situaci, kdy rozpočet České republiky je dlouhodobě v deficitu a  stát, obce a obecní vodárny stojí před investicemi v řádech desítek miliard korun (viz. závazek ČR Evropské unii v rámci ochrany životního prostředí).

Domníváme se, že v odvětví vodárenství dochází k nežádoucí privatizaci zisků a k zestátnění nákladů, což je pro ČR z dlouhodobého hlediska velmi nevýhodné a vzhledem k ekonomickým problémům ČR a důležitosti fungování odvětví vodárenství možná i likvidační. Investice, ale i zisky soukromých vodáren zaplatí spotřebitel v ceně vodného a stočného.

Domníváme se, že situace v odvětví vodárenství je velmi vážná a mnoho odpovědných lidí o této situaci neví, nebo jí nevěnuje pozornost. (O situaci na katedře v Plzni věděli někteří lidé mnohem dříve, než začala být veřejně známa, a upozorňovali na ni.). Nikdo jiný než politici nemůže situaci ve vodárenství změnit, případně upravit, proto Vám zasíláme na vědomí žádost, kterou jsme zaslali politickým stranám a chceme Vás požádat, abyste se i Vy problematikou zabývali a pomohli nalézt vhodná řešení.

Děkujeme
                      
B.Svoboda a spoluautoři stránek

Dobrý den,

obracíme se na Vaši politickou stranu s informací o existenci portálu www.vodarenstvi.com, který je věnován VODÁRENSTVÍ, což je strategické odvětví České republiky. VODA je základní strategická surovina, navíc závazky ČR vůči EU jsou nemalé a vše kolem distribuce a čištění vody, i kolem infrastruktury se týká jak každého občana či zastupitele, tak i všech ministerstev a krajů, měst a obcí. Spolu s informací o existenci portálu Vás chceme požádat, aby jste, jako politická strana, veřejně vyjádřili svůj názor na problémy ve vodárenském odvětví a navrhli jejich řešení s tím, že se  nejprve s problematikou seznámíte. Základní problémy, které je třeba řešit vidíme v těchto kategoriích:

1) REGULACE CENY VODY A REGULACE ZISKŮ VODÁREN
2) PODMÍNKY A ZPŮSOBY PRIVATIZACE VODÁREN
3) FINANCOVÁNÍ INVESTIC VE VODÁRENSTVÍ
4) NEVÝHODNÉ PROVOZNÍ SMLOUVY A MODEL VÝHODNÉ SPOLUPRÁCE  PRO VEŘEJNÝ SEKTOR
5) PODMÍNKY ZAČLEŇOVÁNÍ NOVÉHO INFRASTURKTURNÍHO MAJETKU OBCÍ DO SOUKROMÝCH VODÁREN,
KTERÉ NA NĚM VYTVÁŘÍ ZISKY, RESP. PRONÁJEM ČI PRODEJ TOHOTO MAJETKU ZA SYMBOLICKÉ CENY
6) PARTICIPACE VEŘEJNÉHO SEKTORU NA ZISCÍCH Z PRODEJE VODY A PARTICIPACE SOUKROMÉHO SEKTORU NA INVESTICÍCH DO ODVĚTVÍ

V roce 2008 jsme ke dni výročí založení ČSR zprovoznili vodárenský portál www.vodarenstvi.com, který začal poskytovat ucelené informace o vodárnách, o metodách privatizace vodáren, o cenách vody, o investicích, o dotacích
atd… Za jeden rok své existence poskytuje portál informace o 37 největších vodárnách v ČR, které zásobují vodou téměř 98% ČR. Věříme, že jeho existence má smysl a informace, které zpřístupnil jsou užitečné. Díky nemalému úsilí jsou na portálu informace, které umožňují sledovat vývoj v dané vodárně a umožňují srovnání vodáren mezi sebou z pohledu objemu a způsobu financovaných investic, ceny vody, reinvestování peněz od spotřebitelů v podobě investic nebo výplaty dividend apod. Je možné zjistit kam peníze tečou, zda zpět do odvětví nebo do soukromých rukou. Na portálu jsou dostupné časové řady dokumentů, dokládající způsob a průběh privatizace některých vodáren, např společností:

– Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
– Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
– Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s.
– Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
– Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Sami můžete posoudit, jaké sliby byly dávány před privatizací a co po ní ve skutečnosti nastalo. Domníváme se, že často probíhá privatizace zisků a zestátnění nákladů.

PŘIVÍTALI BYCHOM, KDYBYSTE PROBLEMATICE VODÁRENSTVÍ VĚNOVALI POZORNOST. Chceme Vás požádat, aby jste Vaše názory a návrhy řešení problémů ODVĚTVÍ VODÁRENSTVÍ zveřejnili, mimo jiné i na diskusním vodárenském fóru http://diskuze.vodarenstvi.com

S pozdravem a přání úspěchu nejen ve volbách

Břetislav Svoboda a spolupracovníci

 
0 0 hlas
Hodnocení článku
Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Nejnovější příspěvky