Vodárenství: Veřejné investice, soukromé zisky II
Co všechno je privatizováno?

Odpovíme Vám na otázku, co není privatizováno. Ne všude se politici nechali přesvědčit o výhodách privatizace, proto je dnes v ČR cca 20 okresních vodáren, které čerpají dotace z EU, peníze vybrané od spotřebitelů reinvestují do svého rozvoje a postupně jim roste efektivita provozování. Neprivatizované vodárny leží napříč republikou. Zde je několik z nich:

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Vodovody a kanalizace Jablonné, a.s.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s.

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a další

Tyto vodárny především pracují na přípravě a realizaci investičních projektů, řeší dotační projekty a peníze investují do infrastruktury namísto měst a obcí. Poté provozují vodovody a kanalizace. V ČR existují vodárny, kde je privatizace jen částečná a dochází ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Většinou je to tak, že vodárnu kontrolují města a obce, a soukromá osoba má minoritní podíl, ale působí aktivně ve vedení vodárny:

CHEVAK, a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vodárenská akciová společnost, a.s.

Vodárny Kalovy Vary, a.s.

 

Kolik % vodovodů ještě podle vás neprovozují zahraniční firmy, ale komunální společnosti? Řada měst nedávno provedla různé soutěže na provozovatele vodovodů. Co podle vás vede města a obce k tomu, že provoz svěřují nadnárodním společnostem?

Tyto otázky spolu souvisí a částečně na ně bylo odpovězeno výše. Z původních cca 40 společností, které vznikly privatizací státních podniků v letech 93-94, není „privatizováno“ cca 20 okresních společností typu Vodovody a kanalizace (název okresního města). Definice různé soutěže přesně definuje, co některé města a společnosti provedly. Evropská komise tyto soutěže ohodnotila a odmítla poskytnout dotace, protože vodárny mají uzavřené nevyvážené kontrakty. Klobouk dolů před koncerny, které využily naivity, neznalosti a „kvality“ českých komunálních politiků a nastavily modely, které jsou pro koncerny výhodné. Když jim někdo umožnil ovládnout peněžní toky, tak toho využily. Není to vina koncernů, ale politiků, ti vodárny předtím kontrolovali a ovládali. Opratě z ruky předali dobrovolně, a právě proto je jednání některých komunálních politiků minimálně podivné. Co politici před privatizací lidem slibovali: „Vodné a stočné poroste o inflaci, firmy budou investovat místo obcí a vodáren, dosáhneme stomiliónových zisků prodejem provozování, zahraniční investoři zajistí dotace z EU…".

V době internetu a mobilů nikdo nevidí, že realita u souseda, kde stejný model již běží, je zcela, ale zcela opačná? Dva podnikatelské subjekty na místo jednoho podnikají v jednom peněžním toku a oba prý budou vydělávat více a spotřebitel na tom ušetří? Lze snadno ověřit, zda mají nebo nemají privatizované vodárny nejdražší ceny vodného a stočného v ČR, zda u nich růst cen kopíruje inflaci, nebo po inflaci ani nepošilhává. Ověřit lze, kde dotace z EU jsou a kde nejsou. Stačí porovnat sliby před privatizací vodárny se skutečností. Pokud se podíváte na roky, kdy probíhaly privatizace, zjistíte, že politici vodáren privatizovaných po roce 2000 již věděli jaké negativní/pozitivní důsledky privatizace má. Byly již privatizovány vodárny v Brně, Ostravě, Č. Budějovicích, Praze, Olomouci a další. Při uzavírání „smluv“ politici již věděli, jak systém „funguje u souseda“.


Více na www.vodarenstvi.com

Foto: Vodárenská věž v Českých Budějovicích

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments