Vyvlastněte podvodné vyvlastňovače
Říjen 22, 2010

Bank of America po rychlém přezkoumání svých postupů tento týden oznámila, že obnoví exekuce ve 23 šťastných státech. Přestože důkazy o tom, že v podstatě veškeré vyvlastňovaccí postupy jsou protkány podvody, prezident Obama odmítá podpořit státní moratorium na ně. Jeho mluvčí na toto téma však podle Los Angeles Times řekl zpravodajům tři klíčové věci:

Vládní prověrka zfušovaných dokumentů ohledně exekucí zatím zjistila, že problémy nepředstavují "systémové" ohrožení   finančního systému, prohlásil ve středu nejvyšší Obamův úředník.

Ano, je tomu tak. Americký vládní Úřad pro rozvoj bydlení a měst U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) přezkoumal veškerý problém s dokumentací, aby se přesvědčil, zda banky nejsou ohroženy – tedy nikoliv vlastníci, kteří se stali obětí vyvlastňovacího podvodu. Co je však ještě horší, druhý bod popisuje, jak by vláda reagovala v případě epidemie podvodného vyvlastňování.

Slova byla pečlivě formulována, aby zněla přesvědčivě.  Ale faktem je, že i navzdory naší žádosti, pokračovala FBI ve svém „partnerství“ s Asociací hypotéčních bankéřů (Mortgage Bankers Association – MBA).  MBA je obchodní společenství „gangsterů“. Vytvořila svou vlastní absurdní definici „hypotéčního podvodu“.  Podle této definice jsou věřitelé – kteří tyto hypoteční podvody vedli – jejich obětí. FBI stále ještě papouškuje tuto již dávno zdiskreditovanou „definici“. To je jeden ze základních důvodů, proč – v úplném kontrastu s předchozí finanční krizí – ministerstvo spravedlnosti dosud neodsoudilo jediného vedoucího představitele primárních věřitelů, kteří tyto podvody režírovali, páchali a neuvěřitelně  na nich profitovali.

Všimněte si, že Ministerstvo spravedlnosti nevyšetřuje exekuční podvody. Výpis tajemníka HUD ukazuje proč: „Na hypotéčním trhu nebudeme tolerovat tyto zavedené praktiky,“ řekl. „V případě, že se staly chyby nebo omyly, budeme usilovat o to, aby tyto subjekty, tyto instituce za to zodpovídaly a zastavily tyto procesy, udělaly revizi a opravily je tak rychle, jak to jen bude možné.“

Všimněte si jazyka: „chyby“, „omyly“, „postupy“ (náledováno prvotní fází „papírování“). Ani zmínka o „podvodu“, „zločinu“, „vyšetřování“, nebo „trestním stíhání“ za desítky tisíc zločinů, kterých se zástupci subjektů při vyvlastňování domů dopustili, a k nimž se přiznali. Všimněte si, že Donovan dokonce ani nepožaduje po zločincích nápravu škody, kterou způsobili svými nedávnými podvodnými exekucemi. Donovan po nich chce, aby „opravili postupy“ – žádnou náhradu škody, kterou svými podvody způsobili svým obětem.

Podvodní šéfové firem, kteří beztrestně loupili, byli ponecháni u moci, a bylo jim dopřáno jejich nejvroucnější přání, když Kongres, na příkaz Obchodní komory, předsedy Bernankeho a bankovních obchodních sdružení úspěšně vyždímal z Výboru pro bankovní účetní standardy (Financial Accounting Standards Board – FASB) změnu pravidel účetnictví ve frašku. Nová pravidla FASB povolila bankám (a FEDu, který přijal více než bilion dolarů v toxických hypotékách  jako zcela nedostatečnou zástavu), aby odmítly uznání ztrát v řádu stamilionů dolarů. Tento účetnický podvod vytváří obrovské fiktivní "výnosy" a "kapitál" v bankách. Tento fiktivní příjem vytváří skutečné bonusy pro šefy firem, které je udělají ještě bohatšími. Tento fiktivní bankovní kapitál umožňuje regulátorům, aby se vyhýbali své zákonné povinnosti, která spočívá v zavírání nesolventních a bankrotujících bank

Nadhodnocená aktiva umožňují FEDu a vládě, aby ignorovaly riziko obrovských ztrát FEDu a nechaly ministerstvo financí šířit propagandu, která hlásá, že TARP (nouzový program na záchranu bank – pozn. edit.) vyřešil všechny problémy, a to prakticky zdarma. Donovan tvrdí, že jsme přivedly elity k zodpovědnosti za podvody – i když je tomu právě naopak. Učinili jsme šéfy největších finančních podniků – obvykle již patřící mezi 500 nejbohatších Američanů – ještě bohatšími. Odměnili jsme podvod, neschopnost a zkorumpovanost našich nejmocnějších elit.

Pokud nechce podvodné šéfy volat k zodpovědnosti vláda, kdo by měl zastavit epidemii finančních podvodů ze strany elit? Odpověď Obamovy administrativy je, že by to měli být samotní podvodní šéfové, a to tehdy, až se jim bude chtít. S tímhle se přece nedá smířit.

Za skutečné řešení tohoto problému není vláda odpovědná, řekl Michael Barr, náměstek ministra financí pro finanční instituce. „Náprava je především věc bank a zprostředkovatelů,“ řekl. „Mohou to napravit tak rychle, jak se jim bude chtít.“

Takže, kdo je Michael Barr a proč věci, které říká jménem Obamovy administrativy, dělají dojem, že se jedná o dceřinou společnost ve výlučném vlastnictví podvodných půjčovatelů a zprostředkovatelů? Je to chráněnec Roberta Rubina a nejvyšší představitel ministerstva financí přes bankovní otázky.

Máme jiný politický názor. Domníváme se, že pouze vláda může zabránit tomu, aby podvod nedosáhl katastrofální úrovně, a také že mezi nejvyšší odpovědnost vlády  je zajistit regulační „výkonné policajty“ s kompetencemi, prostředky, odvahou a bezúhonností, který se pustí do těchto našich nejelitnějších podvodů. Věříme, že cokoliv menšího je jenom parodie,  ktera způsobuje, že desítky milionů Američanů jsou podváděny a představuje vážné ohrožení pro naši ekonomiku a demokracii.

Okamžité akce k nápravě

Nejprve je třeba zastavit tyto exekuce, dokud banky a zprostředkovatelé nepřijmou nápravná opatření, která uzná FDIC jako odpovídající, a jež zabrání všem budoucím podvodům s exekucemi. Musí také přijmout plán k nápravě škod, které podvodným vyvlastňováním způsobily, címž FBI, Ministerstvu spravedlnosti a legálním vyšetřovatelům etických postupů pomůže v tom, aby se vyšetřily podvody a porušování etiky ze strany jejich nadřízených a právních zástupců.

Za druhé je třeba uvalit na finanční instituce, které tyto rozsáhlé podvody prováděly, nucenou správu. Měli bychom odstranit nejvyšší vedení bank a nahradit je zkušenými bankéři s bezúhonnou pověstí a způsobilostí, tj. poctivými úředníky, kteří sami odešli nebo byli vyhozeni, protože se odmítli na podvodu podílet. Měli bychom upřednostňovat nucenou správu, abychom mohli jednat proti těm nejvíce do očí bijícím „řízeným podvodům“ u „systémově nebezpečných institucí (Systemically dangerous institutions – SDIs). Tyto podvody ze strany SDIs a podvodní šéfové ohrožují  globální ekonomiku.

Především však navrhujeme nucenou správu pro Bank of America. V několika posledních týdnech Komise pro burzovní dohled (Security Exchange Commission – SEC) získala  velké (ačkoli hrubě podhodnocené) prostředky z pokut, které na základě žalob z podvodů zaplatili bývalí vedoucí představitelé Countrywide. (Bank of America převzala Countrywide a odpovídá za její podvody.) Vyšetřování Fannie a Freddie – s jejich nálezy, které zveřejnil regulátor (Federal Housing Finance Agency – FHFA) – identifikovalo mnoho miliard dolarů podvodných úvěrů, které pocházely z Countrywide, a jež byly prodány na základě nepravdivých údajů a zástav. Countrywide také ve velkém měřítku účinkovalo v exekučních podvodech. Není to žádné překvapení, každý aspekt zprostředkovaných hypotéčních operací Countrywide, který byl zkoumán opravdu nezávislými orgány, zjistil podvod velkého rozsahu – od založení půjčky, přes její prodej, oceňování až po exekuce. Podvod plodil další podvody. Poskytovatelé půjček, kteří dělají „řízené podvody“, vytvářejí kriminální prostředí, jež jako ozvěna vytváří epidemii řízených podvodů v dalších profesích a odvětvích.

Byli jsme překvapeni tím, že poté, co jeden výkonný finanční orgán za druhým objevoval rozsáhlé podvody ze strany Countrywide v celé paletě jejích operací, vláda, podnikatelská sféra i finanční média se chovaly, jako by to bylo naprosto přijatelné. Countrwide poskytla stovky a tisíce podvodných úvěrů. Prodala stovky a tisíce úvěrů pomocí zfalšovaných údajů a zástav. Provedla podvodné exekuce na ohromné množství úvěrů. Podvedla stovky a tisíce lidí a stovky finančních institucí, čímž způsobila škody v řádu stamiliard dolarů. Podvedla více lidí a ve větším rozsahu než kdokoliv v dějinách.

Bank of America se rozhodla odkoupit Countrywide v okamžiku, kdy se tato společnost – společně se svými šéfy – stala nechvalně známou. Bank of America učinila z některých těchto šéfů Countrywide svoje vedoucí pracovníky. Přitom Bank of America není vyšetřována jako zločinná organizace. President Obama, generální prokurátor Eric Holder, Donovan a Barr se dokonce brání tomu, aby použili slovo podvod. Nahrazují je eufemismy, které jsou vytvořeny, aby trivializovaly zločinnost elit. Představitelé vlády nevolají Bank of America k zodpovědnosti a vyšetřování zločinů. Nepožadují, aby byly z Fannie, Freddie, Ambac, FHFA a Pimco předány důkazy o podvodech Countrywide. Nepožadují, aby Fannie, Freddie a FED odmítly požadovat nebo převzít jako záruku jakýkoliv hypotéční nástroj od Bank of America. Nikdo v Harvardském klubu v New Yorku nevykopl představitele Bank of America z tohoto klubu! Finanční média se k Bank of America chovají, jako by to byla opravdová banka, a ne „bacilonosič“, který šíří epidemii hypotéčních podvodů dále do zemí Západu.

V zájmu naší (i světové) ekonomiky, naší demokracie, i našeho svědomí musí okamžitě skončit tato naše ochota, s níž dopouštíme řízené podvody elit, které nás beztrestně okrádají. Řízené podvody musí být popsány, a ti, kteří je řídí, musí být urychleně propuštěni. Nucená správa je způsob jak začít obnovovat naše duše, naše hospodářství a naši demokracii, a Bank of America je natolik výkonná, že jí to zajišťuje dobrou pozici při novém začátku. Je dostatečně velká a mocná, takže její nucená správa pošle důvěryhodný signál, že se Amerika navrací k vládě práva, a že dokonce i podvody těch nejvyšších elit mohou být potrestány…

Redakčně kráceno

Překlad: Clair

Převzato z Huffington Post

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments