Židé proti sionismu zahájili reklamní kampaň ve Washington Post

zidi-proti-sionismuOrganizace Židé proti sionismu vyjádřila v neděli 2. května ve Washington Post svůj postoj k americké politice v blízkovýchodním konfliktu.

Zde je jeho znění:

Pravdivé údaje o vztahu Židů věrných tradici a Státu Izrael

V současnosti samozvaní židovští vůdci zahájili v tisku provokativní kampaň proti politice americké vlády v izraelsko-palestinském konfliktu. Někdo by mohl nabýt dojmu, že tito lidé skutečně reprezentují americké Židovstvo.

Skutečností ale je, že tito lidé reprezentují jen sami sebe.

My, Židé věrní tradici, jsme smutní a zděšení z jejich prohlášení, i z toho, že sionisté zneužívají americké Židovstvo k podpoře svého programu. Proto chceme tímto způsobem upozornit na následující skutečnosti:

 

Skutečnost: Sionismus není judaismus

Sionistická ideologie radikálně odporuje Tóře. Sionismus není jen popřením základů židovské víry ve spásu přicházející z nebe, ale navíc stvořil jakýsi pseudojudaismus, který nahrazuje Tóru nacionalismem.

Stát Izrael tudíž nemůže – a ani by neměl – tvrdit, že reprezentuje světové Židovstvo, ani by sionistický stát neměl být označován jako stát židovský.

Jisté skupiny mohou tvrdit, že Jeruzalém je „vyšší než politika". Nicméně podle Tóry nemá Jeruzalém k politice žádný vztah. Posvátnost Jeruzaléma má božský původ bez ohledu na to, kdo mu vládne.

Židé věrní Tóře jsou pobouřeni sionistickým trikem, který vyvolává dojem, jakoby svatá Tóra podporovala sionistickou tvrdou linii sledující nacionalistické cíle. Není to tak!

 

Skutečnost: Židé věrní tradici jsou loajální vládě Spojených států

V době zničení svatého Chrámu a exilu židovského lidu velký biblický prorok Jeremjáš oznámil B-ží poselství Židům: „Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu, neboť v jeho pokoji i vy budete mít pokoj" (Jeremjáš 29,7, podle Českého ekumenického překladu Bible, pozn. překl.). Navzdory tisíciletím, která uplynula, jsou tato slova stále základním kamenem židovského postoje.

Jako američtí Židé se modlíme za blaho a úspěch vlády Spojených států, jejíž hlavou je vážený prezident Barack Obama. Dále se modlíme za bezpečnost a blaho Židů na celém světě, včetně těch ve Svaté zemi.

Pro více informací navštivte stránku www.truetorahjews.org.

V několika následujících dnech hodláme v tomto směru vydat i rozhlasové prohlášení. Bude to poselství Židů věrných Tóře, mezinárodní organizace sdružující stovky a tisíce Židů, kteří zůstali věrní Tóře a judaismu.

Přední média přinášejí každý den zprávy o vývoji blízkovýchodního konfliktu a o provokativních prohlášeních jakýchsi samozvaných židovských vůdců, jimiž reagují na americkou politiku. V nich se tito lidé tváří, že reprezentují světové Židovstvo.

Ve snaze vyjasnit zmatek tvořený těmito (sionistickými – pozn. překl.) prohlášeními chceme oznámit skutečné stanovisko Tóry a její pevné a nezpochybnitelné zásady:

Judaismus je náboženství, jehož podstatou je Tóra.

Sionismus je politické hnutí, které je s Tórou v protikladu.

Sionističtí vůdci a jejich sympatizanti nereprezentují všechny Židy!

A dále: Tóra přikazuje všem Židům respektovat vůdce zemí, v nichž žijí, a podřizovat se jim. Jako američtí Židé se modlíme za blaho a úspěch Spojených států amerických, v jejichž čele stojí vážený prezident Barack Obama.


Převzato z Czech Free Press!


Zdroj: http://www.jewsagainstzionism.com/news/currentarticle.cfm?id=202

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments