Zušlechtiti se může výkon polibkem…

Došel jsem tak daleko, že mám knihovny už i ve sklepě. Tam odkládám knížky, do kterých bych někdy o dovolené rád nahlédl. Ale už to tak je, musím si to přiznat chtě nechtě: Do většiny nenahlédnu. Musel bych žít dvě stě let. A přitom jsou to poklady, svědkové času většinou dávno minulého, který ale nebyl tehdy pro naše dědy a babičky o nic méně „současný“, než si domýšlivě sugerujeme o tom dnešním…


Jsme na dovolené. Kamarád s dcerkou přibíhají od moře. Mrkne na název knížečky v mé ruce: „Proboha, proč tohle čteš?“ A určitě si myslí něco o senilitě… Proč to čtu?

Důležité poučení o manželství
Napsal doktor V.K. Tiskem a nákladem Augusta Geringera, Chicago, Illinois, (bez vročení, začátek 20. století)

„Účelem spojení tělesného (obcování obou pohlaví) jest zúrodnění vajíčka ženského semenem mužským, po dosaženém cíli tom odlučují se jednotlivci od sebe.
Odlučování semene z těla mužského do těla ženského spojeno bývá s jakýmsi rozčilením pohlavním…
U člověka, zvláště u muže bývá spojen tento výkon s rozčilením značným, časem nastane otřesení obou stran. S odloučením semene ukončí se výkon a rozčilení zmizí.

Zúrodnění ženy?
Že příroda přesvědčila v té věci se tak štědrou a vložila v símě takovou hojnost vláken, to má hlavní příčinu tu, že mnohé a velké překážky staví se v cestu těmto tlupám na jejich obtížné cestě… Z té příčiny také příroda, aby si zabezpečila plození, vždy při každém sejítí se vysílá celé houfy zvířátek semenných…

Co se týká stavu duševního při tomto výkonu, líčí jej přírodozpytec jeden řka: „Při vystřikování semene pronikne muže všeobecné prudké zachvění čili otřesení, pocit vnitřního proměnění, a také žena jakýmsi mražením zachvácena bývá… Vidíme z toho, že ducha zmocní se jakési unešení okamžité; on zabloudí v krajinu cizí a neznámou i pozbude všelikou schopnost a vjímavost pro vliv zevnější.Veškeré tyto zjevy jsou plodem činnosti muže a sice dosti namáhavé, z toho jde také, že rozčilenost jeho větší jest než ženina. Mužnosť unavena jest či vysílena po činu tomto, síla jeho, která se tlačila navenek, objevila se v úplnosti své a dospěla cíle…

Vůbec pozorovati lze změnu neb zvýšenost u veškeré téměř činnosti životní, a sice jeví se s prudkostí větší u muže nežli u ženy. Oba spoluúčinkující pociťují horkost a pot se na nich vyráží; čidla a smysly pozbudou časem vjímavosti a nastanou klamné vidy, blouznění či hallucinace, u ženské přidají se k tomu ještě úkazy jiné, křečovité zjevy, zvláště křeče žaludkové, ošklivost i vrhnutí. Zjevy tuto líčené mohou i nebezpečnými státi se, a to zvláště u muže; stalo se, že následovala okamžitá smrt, buď mrtvice zasáhla mozek nebo prasklo srdce. Arciže zjevy tyto jsou velice řídkými…

Mírné požívání i v této věci neškodí, nýbrž naopak jest i prospěšnější veškerému ústrojí lidskému nežli úplná zdrženlivost.
Mladým žínkám při mírném obcování s mužem daří se výborně, a kynou jak se říká, přibývá jim těla, nabývají barvy, jsou veselejší a veškerý zjev jich prozrazuje blaženost…

Není divu že nemírným obcováním v těle nastanou veliké změny, bujný a divoký býk ochabne a zemdlí po skoku.
Přílišné obcování neškodí ani tak ztrátou semene, jako přílišným otřásáním vniterného života…

Příliš časté obcování považovati lze za známku zvířeckosti. Vilníci trpí jakousi předrážděností a nejmenší a sebe nepatrnější podnět zavdá příčinu k výkonům pohlavním a rozčílí veškeré dotyčné ústroje. Jsou příklady, že prostopášnost v obcování měla za následek stálou erekci bez vykalování nebo že nevěstky zahynuly uprostřed zvířecí rozkoše své neb obcovavše s dvaceti muži, druhého dne zemřely krvotokem.

U mužských stalo se i zlomení údu zhovadilým obcováním, úd vztyčený praskl s rachotem a následek toho byla smrt nebo stálá nemohoucnost obcování …

Ženština mladá, která se chce vdáti a míti potomstvo zdravé a silné, vyvol si manžela postavy prostřední, silné a zavalité. Mužové velké a hubené postavy nehodí se k plození řádných a schopných dětí…

Jestliže pud pohlavní dostavil se s prudkostí velikou, poměry však nepřipouštějí řádné ukájení jeho, dá se tomu odpomoci rozličnými prostředky, jako jsou v první řadě změna práce a změna bydliště…

Nikdo, komu jest milým jeho zdraví, ať se nenutí k tomu, by výkon tento opětoval bezprostředně dvakráte neb snad i vícekrát. Také vystříhej se výkonu toho stoje, což velice unavuje tělo. Nejpřirozenější spůsob jest výkon ten při vzájemném objetí prsa na prsa, přičemž zušlechtiti se může výkon polibkem.

Jak lze zploditi zdárné dítky? Manželé mají se připraviti k výkonu řádně, poněvadž se pak tím lépe vydaří; dobrá strava, teplá lázeň, mírné procházení a vystřihání se všech vášní; žerty a laškování má předcházeti, žena zvláště ať hledí, by obraznost její zabývala se předměty krásnými, a proto vhod jest, by měla kolem sebe sošky neb vyobrazení krásných dítek. Obraznost má při této věci kouzelnou moc.

K výkonu samému mohou se posilniti sklenkou vína, ale ne prudkými prostředky, jakož i vystříhejž se při výkonu všeliké prudkosti…“

Kamarád se uvelebil na sousedním lehátku na pláži. Pak se ke mně otočil a se spikleneckým mrknutím podotknul: „O šukání znám lepší knížky!“

Kdo by neznal. Ale ono tam nestojí, že zušlechtiti může svůj výkon polibkem.:-)

Převzato z blogu autora na Aktuálně

Webové stránky Jana Krůty

Foto: zdroj

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments