Doba sprostoty

Prožil jsem dvě historická údobí. Údajný socialismus i údajnou demokracii. Lidé jsou v podstatě stejní, ale záleží na tom, kam si troufnou. Dnes jsme svědky toho, že si troufnou jít velmi daleko.

 
 
 

Kdo ohrožuje naši bezpečnost

Opravdovým nebezpečím pro naši republiku není ani Čína ani Korea ani Rusko, dokonce ani migrační krize. Jsou jím lidé, kteří působí v naší domácí politice a hlava nehlava ženou naši zemí do pozice vazala určeného pro špinavou práci.

 
 
 
 

Vědecká konference v Petrohradu proti covidové aféře

Konsolidovaný, ale legitimní ODPOR vůči nemorálnímu a transhumanistickému pošlapávání práv a svobod obyvatel Země malou skupinou globalistů, která cynicky využívá jí vyvinutý mechanismus biologického a informačního terorismu, SE MUSÍ opírat o pevný vědecký základ, přesnou argumentaci a názory autoritativních profesionálů. Jedině to nám umožní vyvrátit vymyšlená obvinění, vznesená na naši adresu médii masové dezinformace, v dostupné formě podat osvětu obyvatelstvu států, které byly podrobeny hybridní intervenci, a mobilizovat a zkorigovat sílu veřejného mínění správným směrem.