Orwellovské ministerstvo pravdy jako stranický bankrot a výprodej

Na českém úřadě, a to ne na úřadě ledajakém, ale přímo na ministerstvu, se zřizuje útvar, který má vzdorovat teroristickým a hybridním hrozbám v ČR (od čeho je tedy policie a vůbec všechny bezpečnostní složky?) a jeden z nejodpovědnějších úředníků tohoto nového útvaru (jiného by útvar do ČT přece nevyslal), netuší, na základě jakých konkétních skutečností či případů se jeho útvar zakládá. Nemůže si prostě zaboha vzpomenout.

 
 
 
 
 
 
 

Duch doby nepotřebuje filosofy?

Antropocentrismus jako filosofická koncepce přivedl člověka na cestu jeho vlastní záhuby. Příspěvek z konference „Nové peníze pro nový život. Video z vystoupení profesora Šmajse s komentářem Květy Pohlhammer Lauterbachové.