Svět ruskýma očima 271

 

Alexej Puškov: Posedlost jako příznak nemohoucnosti

22. říjen 2014

Poměrně aktivní úlohu v kampani proti Rusku hrají na Západě ruští ultraliberálové, posedlí snem o svržení Vladimira Putina. Jejich paranoia se zrodila z nemohoucnosti. V tom jsou zajedno s mnoha svými zkušenějšími západními soudruhy.

Návrat Vladimira Putina

Pokud v Rusku dnes existuje politické hnutí, které ve skutečnosti téměř není, tvoří jej proptiputinovští liberálové. Ne náhodou u nich selhávají všechny snahy vytvořit vlastní politickou stranu, ať se nazve jakkoliv – občanská platforma, či jinak. Jejich veškeré úsilí se ztrácí ve vnitřních rozmíškách a šarvátkách ve vedení dosud neexistujícího hnutí. Tyto lidi sjednocuje jediné – podlézání Západu a nenávist k Putinovi. Tvrdí, že pokud bude on u vlády, bude ruská společnost uzavřená před vlivy ze Západu a Rusko bude v trvalé konfrontaci s tzv. civilizovaným světem. Navzájem se utvrzují v přesvědčení o blízkém pádu současného prezidenta.

Garry Kasparov opakoval po Obamovi, že je ruský prezident nejnebezpečnějším člověkem světa a pro USA představuje větší nebezpečí, než teroristický Islámský stát. Maniakální posedlost Putinem ve skutečnosti odráží neschopnost Západu a jeho liberálních spojenců v Rusku, pro které je pohodlné být napůl kolonií, podřizovat se USA a Západu a jejich zájmy stavět před ruské. Po odchodu Jelcina přesvědčují někteří experti a ruští liberálové, že současná vláda nemůže trvat dlouho a co nevidět padne.

Předešlý neúspěšný velvyslanec USA v Moskvě McFaul ještě před svým pověřením v roce 2008 snaživě dokazoval ve Foreign Affairs, že Putinova pevnost je mýtem, že se ekonomika za jeho vlády dostala do slepé uličky a tento stát nemá žádnou perspektivu. Naopak za Jelcina byl prý hospodářský rozvoj a vláda jakési demokracie. Za sedm let, kdy McFaul v Moskvě velvyslancoval, ve své funkci zkrachoval, vrátil se do USA a opět vykládá to samé – Putin co nevidět padne.

Západní posedlost je výsledkem neschopnosti podřídit si Rusko. Putin přece neuzavřel svou zemi před Západem a i nyní vyjadřuje ochotu ke spolupráci. Ale není to podle západních a ultraliberálních představ. Pohasínající hvězda Barack Obama pochopil při své jediné návštěvě Moskvy, že Rusy neokouzlil a více již nepřijel. Od té doby je pro něho Rusko nepříjemná, cizí, nepřátelská země. Statisícové davy na evropských náměstích nepřitahuje jeho charisma, ale mohutná propaganda, spuštěná například v Berlíně nebo v Praze dlouho před jeho příjezdem. V Rusku fenomén Obama neúčinkoval.

Konfrontaci mezi Ruskem a Západem nezpůsobuje Putin. Sankce, přerušení veškerého jednání, hrozby spojené s rozmístěním vojsk NATO kolem ruských hranic všude, kde je to možné, si vymýšlí Západ – všechno přichází z USA a metropolí Západu. Oni zavírají před Ruskem dveře. Chtějí totiž jiné Rusko, než si jej přejí mít Rusové. Rusko, jaké si přeje Západ, bylo Rusy odmítnuto s odchodem Jelcina, s odvržením jeho politiky ústupků USA, defaultu, nadvlády oligarchie a jeho v Rusku nezvyklé hymny.

Ruští liberálové Jelcina velebili, západní vůdci jej poplácávali po rameni. Nynější Rusko je pro ně nestravitelné a odtud pramení jejich posedlost nenávistí proti němu.

Převzato z Topwar.ru

***

Za co „dobrý přítel“ potrestal Maďarsko

Ljubov Ljulko

21. říjen 2014

Úředníci maďarské vlády jsou pod sankcemi USA za korupci. Taková opatření přijímají USA jen proti nepřátelským zemím, nyní poprvé proti členu EU a NATO. Vypadá to tak, že Viktor Orbán překročil „červenou čáru“. Ale kdy?

O seznamu deseti v USA nežádoucích osob informoval jako první Andre Goodfriend (dobrý přítel), chargé d´affaires v Maďarsku, který však odmítl uvést podrobnosti, pouze řekl, že mohou nastat i sankce hospodářské. Ministr zahraničí Maďarska Peter Siyarto odcestoval do USA, aby zjistil co a jak, ale na ministerstvu zahraničí nebyl přijat ministrem. Siyarto žádal předložit fakta. Goodfriend je vysvětlil takto: „Společnostem, které by chtěly podnikat v Maďarsku, chybí prostředí bez korupce.“

K takovým řečem jsou Maďaři skeptičtí. Orbán už získal v tomto roce třetí vítězství. Nejprve v parlamentních volbách, poté ve volbách do Evropského parlamentu a nedávno jeho strana zvítězila s velkou převahou ve volbách komunálních. Za ní se umístila strana Jobbik. Ministerský předseda slíbil Maďarům udělat pro ně v příštích čtyřech letech hodně dobrého. Toto prohlášení Západ pochopil jako slib posílit vzdorování Bruselu a evropským hodnotám. Avšak ve skutečnosti se jedná o větší sociální orientaci státu.

Maďarsko „neutahuje opasky“, ale naopak. Snížilo tarify energetických společností o více než 20 % a projednává zákon, který by zakázal komunálním podnikům vyplácet svým akcionářům dividendy, aby se přirozeně vzniklé monopoly vrátily státu. Řekl k tomu: „Musíme jednou pro vždy ukončit energetickým společnostem, ignorujícím zájmy lidí, éru jejich hospodaření.“ Daňové břemeno přesunul na velký finanční kapitál. Koncem září byl přijat zákon o kompenzacích přibližně 3,2 miliardy EUR (4,1 miliardy USD) dlužníkům, kteří utrpěli újmu ze zvýšení úrokových sazeb z úvěrů poskytnutých před krizí. Nový zákon také zakazuje bankám zvyšovat úroky na jakékoliv nevyrovnané úvěry do 30. 4. 2016. Banky patří především zahraničnímu kapitálu. Německý tisk upozorňuje, že zahraniční investoři v Maďarsku znervózněli.

Orbán dal podnět k zařazení zákazu prodeje půdy v Maďarsku cizincům do ústavy. Dále významně zkrátil lhůty pro přechod cizích investorů na užívací právo (majitelé nesmějí užívat půdu mimo určení). Podle Evropské komise to brání volnému pohybu kapitálu v eurozóně. FIDES tvrdí, že to pomůže upevnit národní malé a střední podniky a zvýšit jejich počty na 50 až 80 procent vzhledem k zemědělským holdingům.

Západ Orbána kritizuje také za to, že kontroluje činnost neziskových organizací, dále za přijetí zákona o reklamě, což prý bude neziskovky potlačovat a že hodlá zvýšit daně takovým společnostem jako je Facebook, YouTube a Google.

Podle západních moralistů je nejhorší, že Orbán sahá na západní hodnoty, jakými jsou tolerance k homosexuálům a liberálním svobodám. Rakouský Standard přirovnává Orbána k Putinovi a připomíná ukončení dodávek plynu Ukrajině ze strany Maďarska.

Peter Siyarto nedávno řekl, že sankce proti Moskvě nejsou k ničemu, ekonomika Evropy se propadá, nejhůře ze všech jsou na tom země Střední Evropy, přičemž ukrajinská krize stejně trvá. Maďarská ekonomika kvůli sankcím přichází denně o 50 milionů forintů (206 tisíc USD). Maďarsko přišlo o 12 % exportu do Ruska a zemí SNS. Washington se snaží přimět další vzpurné – Slovensko, Finsko, ČR a přesvědčováno musí být dokonce i Polsko, aby rovněž na nejbližší Orbánovu družinu uvalily sankce.

Petr Iskenderov, jehož články jsou na OM v RO hojně zastoupeny, píše: „Hospodářská krize v Evropě přiměla již dříve maďarskou vládu distancovat se od mnohých kroků Bruselu. Sankce USA a EU proti Rusku utvrdily příklon Budapešti k samostatnější politice. Samozřejmě, že členství v EU a NATO Maďarsko značně omezuje, ale tendence k větší samostatnosti tu je. Právě toto vyvolává nelibost Washingtonu, a nikoliv daňové kontroly některých amerických firem.“

Snaha o ovlivnění Maďarska tak, aby nepokračovalo s Ruskem na jaderné elektrárně Paks, na plynovodu Južnyj potok i jinde, existuje. Jenže Orbán řekl: „Dejte vy nějakou adekvátní variantu!“ Nedočkal se odpovědi ani od USA, ani od EU.

Kde a kdy Orbán překročil červenou čáru? Asi při přechodu kvantity svých „zločinů“ do kvality. K tomu se ještě přidružuje jeho postoj k autonomii Maďarů v Zakarpatí. Jeho přesvědčení je, že „Maďaři žijící v sousedních zemích musí mít plné právo na autonomii a získání dvojího občanství. I na Ukrajině“.

Převzato z Pravda.ru

***

Situace v Zakarpatí se přiostřuje

Olga Negoda

23. říjen 2014

Zakarpatí se obává „donbasského scénáře“, a proto stále silněji uvažuje o federalizaci. Ta je tak jako tak předmětem snah už tři desetiletí. V prosinci 1991 bylo uspořádáno v Beregovském okrese oblastní referendum, v němž 78 % obyvatel Zakarpatí žádalo pro své území status speciálního autonomního teritoria v rámci Ukrajiny a přes 80 % obyvatel podporovalo zřízení maďarského autonomního okruhu. Měli pro to pevný právní základ, přičemž je sjednocoval společný cíl a společné nebezpečí, jímž je Ukrajina. Kvůli tomu se v Užhorodu a Mukačevu ničí státní symboly Ukrajiny, vybuchují místní pobočky „Privat banky“, protestuje se proti mobilizaci.

Kyjev dává najevo, že administrativní kontrolu zachová nad regionem i za použití síly. Ovšem zahájit protriteroristickou operaci je zde složitější než v Donbase, neboť tudy prochází dvacet procent plynovodu s plynem pro Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Navíc zde má 200 tisíc obyvatel maďarské pasy. Maďarsko může tyto lidi bránit a samozřejmě mu také jde o plyn. Neonacisté na Ukrajině se už nechávají slyšet, že zaberou Maďarsko za několik hodin. Podle nich toho mají dosáhnout 3 prapory ukrajinské Národní gardy a jeden pluk jednotek rychlého nasazení Ukrajinské bezpečnostní služby. Předpokládají, že Maďaři žádný odpor klást nebudou.

*

Osmdesát procent obyvatel Zakarpatí vydělává za hranicemi a nenávidí banderovce, kteří uchvátili vládu, nepovažují se za Ukrajince a válku na Donbasu označují za cizí válku. Zakarpatskou věrchušku instaloval Kyjev a ta ještě více nenávist posiluje. Z Pravého sektoru chodí za těmi, kteří odmítají jít do války a vyhrožují, že pokud nepůjdou umřít tam, umřou doma i s celou rodinou. Haličská Ukrajina svou snahou ne toliko Rusíny utlačovat, ale i ničit jejich jednotu, je proti sobě poštvala. Podkarpatská Rus už dlouho nechce být v jednom státě s ukrajinskými nacionalisty.

Na kongresu v Budapešti v srpnu 2014 se Rusíni a Maďaři ze Zakarpatí dohodli, že budou usilovat o federální status oblasti v rámci Ukrajiny. O měsíc později na dalším kongresu se účastníci obrátili k Evropskému parlamentu a vládám Maďarska a Ukrajiny s požadavkem na uznání výsledků referend z roku 1991. Na podporu žádosti se shromažďují podpisy. Cílem je:

  • Uznat výsledky referend v Zakarpatí z roku 1991 a udělit regionu federální status
  • Ukončit na Ukrajině občanskou válku a zakázat v zemi činnost extrémistických fašistických organizací
  • Nedopustit genocidu Rusínů, Maďarů a občanů dalších národností, kteří v Zakarpatí žijí

Tyto požadavky podporují dvě maďarské strany s největším zastoupením v parlamentu. Organizátoři kongresu vyzvali maďarský parlament, aby po vyslechnutí zprávy o situaci na Ukrajině přijal odpovídající rezoluci. Jejich nároky podporuje Rumunsko, Slovensko, Maďarsko a Rusko. Jakmile by parlamenty tří oslovených zemí podpořily požadavky Kongresu Maďarů a Rusínů, postavili by Zakarpaťané Kyjev před fakta. V Evropském parlamentu za tuto věc lobuje Strana za lepší Maďarsko (Jobbik).

*

Lidé znalí věci se shodují na tom, že správným přístupem k sociálnímu a hospodářskému rozvoji by Zakarpatí nemuselo být chudé. Rozpočet této oblasti se plní především výnosy z tranzitu ruského plynu do Evropy, což činí asi 4 miliardy EUR. Kyjev z toho ponechává jen 2 miliardy hřiven a ještě tvrdí, že oblast dotuje. Region má rovněž zdroje surovin, lázně a rozvinuté zemědělství.

Krom toho uvažuje Zakarpatská Ukrajina o  eurasijském přepravním koridoru, jehož projekt existuje. Má spojovat země střední a východní Evropy a vyhnout se nacionalistické Haliči. Šlo by o dálnici Mukačevo – Rachov – Černovcy. Tak by se napojila střední Evropa na průmyslové Novorusko a země Eurasijského hospodářského společenství. Pro kyjevský režim je to zlým snem.

Z formálních příčin odmítla ústřední volební komise Ukrajiny schválit vyhlášení Společnosti maďarské kultury Zakarpatí. Ta se chce kvůli tomu s Ukrajinou soudit u Evropského soudu pro lidská práva.

Převzato z Fondsk.ru

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Platby

Líbil se vám článek?
Přispějte, prosím, redakci OM na č. ú. 2900618307/2010, nebo přes následující QR kódy.

QR platba 50 Kč

QR platba 50 Kč

QR platba 100 Kč

QR platba 100 Kč

Odebírat
Upozornit na
48 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Irena
26. 10. 2014 8:39

Vivat Orbán! Ukazuje celému východnímu bloku cestu z toho marasmu.

Gregory
Gregory
26. 10. 2014 8:51

Je jenom otázka, jak dlouho ještě bude Maďarsko takhle nezávislé. Aby tam taky nepřišlo „jaro“…….

fajt
fajt
26. 10. 2014 8:54

Gregory napsal

Je jenom otázka, jak dlouho ještě bude Maďarsko takhle nezávislé. Aby tam taky nepřišlo „jaro“…….

maj se kde ukrové a jejich banderovci pakovat…ale o maďary strach nemám, ti přežijí klidně i další holokaust – což o češích říci nelze, pro ně je i povolená a žádoucí demonstrace za urychlenou eutanázii konečnou stanicí. ..)

Slobo
Slobo
26. 10. 2014 11:13
peter.
26. 10. 2014 13:44

Ak sa k nemu nepridajú ďalší lídri európskych štátov,bude Orbán celkom určite “ odídený“.

Starý doktor
26. 10. 2014 14:21

Kyjevané si včera na ulicích prohlíželi reklamní poutače
25.10.14

Ukrajina: A žasli! Takové obrázky jim totiž jejich současná televize neukazuje! Místo obvyklých reklam billboardy ukazovaly fotografie zmasakrovaných obětí Donbasu, které se střídaly s fotografiemi současných kyjevských politiků. Portréty politiků byly «orazítkovány» červeným nápisem: «Válečný zločinec».

I když byly reklamní poutače brzy vypnuty, přesto si fotografie stihla prohlédnout spousta lidí. A dokonce se situaci podařilo natočit reportérům 1. kanálu ruské televize.
Fotografie na billboardy umístila hackerská skupina Kyber-berkut.
Video – zdroj- http://www.zvedavec.org/vezkratce/9263/

Gregory
Gregory
26. 10. 2014 17:02

Tak to je vážně síla s tou Alijaškou. Samo, že už to stoply, možná je to jen recese pár Amíků, ale i tak. A to video v Kyjevě je taky dost hustý. To asi občané Kyjeva ani netušili, co do nich hustí. Jen jim to měli pustit před volbama, aby věděli jak volit…..

Gregory
Gregory
26. 10. 2014 17:18

Hox napsal

něco k věci: http://leva-net.webnode.cz/products/game-over-aneb-jak-putin-odpravil-svetovou-politiku-na-pensi/

Konečně to těm tukanům řekl bez skrupulí. To měl udělat dávno. Jen jsem zvědavý, jak se k tomuto projevu postaví mainstream. Samozřejmě ho označí za projev arogance a diktátora s velmocenskými a agresívními sklony (ač tyto jednoznačně popřel). Anebo bude ticho po pěšině. Také bude zajímavá reakce ofic. míst USA-EU vlád.

aram
aram
26. 10. 2014 17:23

Při rozkliknutí přístupu k petici se objeví toto: Thanks for your interest in We the People, a new tool on WhiteHouse.gov that allows all Americans to ask the Obama Administration to take action on a range of important issues facing our country. (Děkujeme za váš zájem i My lidé, nový nástroj WhiteHousw.gov, který umožňuje všem Američanům požádat Obamovu administrativu, aby jednala o řadě důležitých otázkách, kterým čelí naše země) The petition you are trying to access has expired, because it failed to meet the signature threshold. (Petice, ke které se pokoušíte získat přístup vypršel, protože spadl podpisový práh) While you… Číst vice »

Gregory
Gregory
26. 10. 2014 17:30

Hox napsal

něco k věci: http://leva-net.webnode.cz/products/game-over-aneb-jak-putin-odpravil-svetovou-politiku-na-pensi/

Jinak Hox dík za skvělý odkaz. Už je na liště, vedle OM, PL-literárek, Protiproudu, Kosířů a ost.

Gregory
Gregory
26. 10. 2014 18:08

aram napsal Při rozkliknutí přístupu k petici se objeví toto: Thanks for your interest in We the People, a new tool on WhiteHouse.gov that allows all Americans to ask the Obama Administration to take action on a range of important issues facing our country. (Děkujeme za váš zájem i My lidé, nový nástroj WhiteHousw.gov, který umožňuje všem Američanům požádat Obamovu administrativu, aby jednala o řadě důležitých otázkách, kterým čelí naše země) The petition you are trying to access has expired, because it failed to meet the signature threshold. (Petice, ke které se pokoušíte získat přístup vypršel, protože spadl podpisový práh)… Číst vice »

Béda
26. 10. 2014 18:31

„…Vítězem ukrajinských parlamentních voleb se podle očekávání stal Blok Petra Porošenka. Vyplývá to ze tří průzkumů provedených u volebních místností, o nichž informovala agentura Unian. Zisk prezidentského bloku se pohybuje kolem 23 procent. Na druhém místě je s malým odstupem Lidová fronta premiéra Arsenije Jaceňuka. K urnám přišlo 41 procent opravněných voličů, tedy méně, než k nedávným prezidentským volbám…“ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/290447-na-ukrajine-vyhral-prezidentuv-blok-tesne-za-nim-skoncil-premier/

fajt
fajt
26. 10. 2014 19:44

Béda napsal

„…Vítězem ukrajinských parlamentních voleb se podle očekávání stal Blok Petra Porošenka. Vyplývá to ze tří průzkumů provedených u volebních místností, o nichž informovala agentura Unian. Zisk prezidentského bloku se pohybuje kolem 23 procent. Na druhém místě je s malým odstupem Lidová fronta premiéra Arsenije Jaceňuka. K urnám přišlo 41 procent opravněných voličů, tedy méně, než k nedávným prezidentským volbám…“ http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/290447-na-ukrajine-vyhral-prezidentuv-blok-tesne-za-nim-skoncil-premier/

K urnám přišlo 41 procent opravněných voličů – v Německu by takové volby byly neplatné – zasáhne Herr Merkel a nebo EU změní standardy. ..)

fajt
fajt
26. 10. 2014 19:54

Hox napsal

něco k věci: http://leva-net.webnode.cz/products/game-over-aneb-jak-putin-odpravil-svetovou-politiku-na-pensi/

…no a má Rusko za Putina náhradu?… ten obyčejné mužíky i své kolegy převyšuje o několik mrakodrapů, po takovém výkladu světové moci po ruském způsobu určitě těch cca padesát židovských rodin, co po několik generací drží světové hospodářství pod krkem, nebude jenom trapně vysedávat a vyčkávat nové evoluce, ausgerecht bez nich , počítám, že nějakým ruským generálem klidně ošklivě ubijou Obamu a pak už bude jedno , která cvičená opice white black power se zlatýma prýmkama zmáčkne to pravé jaderné tlačítko – to v tom lepším případě, horší varianty raději nedomýšlet. ..)

peter.
26. 10. 2014 21:17

Ani sme nemuseli dlho čakať na to,ako sa to odstránenie Orbána začne.Otázna ostáva už len farba maˇarskej revolúcie.
http://ibezhranic.cz/online-protesty-v-budapesti-hrozi-prevrat/

Sio
Sio
26. 10. 2014 21:43

peter. napsal

Ani sme nemuseli dlho čakať na to,ako sa to odstránenie Orbána začne.Otázna ostáva už len farba maˇarskej revolúcie.
http://ibezhranic.cz/online-protesty-v-budapesti-hrozi-prevrat/

Pokud chtěl opravdu zdaňovat internet, je mimo realitu. Tady by to možná prošlo, ale v Maďarsku „neziskovky“ jen čekají na podobnou chybu. Ale tím by nasr.. i mě.

aram
aram
26. 10. 2014 21:45

peter. napsal

Ani sme nemuseli dlho čakať na to,ako sa to odstránenie Orbána začne.Otázna ostáva už len farba maˇarskej revolúcie.
http://ibezhranic.cz/online-protesty-v-budapesti-hrozi-prevrat/

20:35 Na proteste sa objavil aj André Goodfriend z americkej ambasády v Budapešti.
A tady máme opět názorný příklad, jak by to vypadalo kdekoliv, kde by se jim pokusila vláda vysmeknout. Už alespoň nemusíme tolik přemýšlet proč Sobotka činí, tak jak činí a Zaorálek plácá. Zřejmě jsou dány mantinely kam až se může a dál ani krok. Orbán ho už zřejmě udělal.

Sio
Sio
26. 10. 2014 21:46

peter. napsal

Ani sme nemuseli dlho čakať na to,ako sa to odstránenie Orbána začne.Otázna ostáva už len farba maˇarskej revolúcie.
http://ibezhranic.cz/online-protesty-v-budapesti-hrozi-prevrat/

Ještě toto je příznašné, cituji:
20:35 Na proteste sa objavil aj André Goodfriend z americkej ambasády v Budapešti.

Svatava
Svatava
27. 10. 2014 2:15

Washington Post: Obama v USA hraje roli nezúčastněného pozorovatele a svou nekompetentnost maskuje chováním „monarchy“ 25. 10. 2014 zdroj Politický komentátor a publicista Charles Krauthammer Washington Post dnes uvedl ve svém článku, že prezident Barack Obama se chová v případě chyb a omylů jeho vlastní administrativy jako nezúčastněný pozorovatel. Takové chování hlavy státu se týká jakéhokoliv skandálu nebo nepříjemné situace, dotýkající se amerických úřadů. Dokonce i v případě, že nejprve začíná prezident USA „běsnit“, potom se ale rychle uklidní. Tak tomu bylo i se skandálem v daňové správě USA v roce 2013, i s reformou zdravotnictví, i s veterány, nyní… Číst vice »

fajt
fajt
27. 10. 2014 5:33

jako malé děti – ale Putin to řekl zcela prostě, pokud neoconi onanují s NWO na svém písečku ( a ten jse skoro všude), ať si u toho klidně rozbíjou škebli, Rusko už nebude zachraňovat svět, má práci samo se sebou na několik desítek let – chce budovat a tvořit svůj svět, okolí považují za ztracené. ..)

Béda
27. 10. 2014 6:31

http://www.novarepublika.cz/2014/10/donbas-nehlasuje-charkov-ucast-minimalni.html

Na kyjevskou chuntou okupovaných územích Doněcké lidové republiky a Lugnaské lidové republiky byla účast v dopoledních hodinách nejnižší z celé Ukrajiny.

Podle oficiálních údajů v Doněcké „oblasti“ byla volební účast 28,41%. V Luganské – 23,16%. Na nízké úrovni je účast i v Oděsské oblasti, kde se pohybuje kolem 25,54% voličů.

Maximální účast je momentálně uváděna v Černigovské oblasti – 48,64%. V regionu Poltava hlasovalo 43,28% voličů, v Kyjevě – 42,75% a v oblasti Záporoží – 36,75%.

V oblasti Charkova přišlo jen 30,35% oprávněných voličů.

Béda
27. 10. 2014 6:46

fajt napsal
K urnám přišlo 41 procent opravněných voličů – v Německu by takové volby byly neplatné – zasáhne Herr Merkel a nebo EU změní standardy. ..)

Kde jsou hranice tzv. demokracie? Co kdyby přišlo k volbám kupř. 10% anebo 5% oprávněných voličů? Taky by se jednalo o demokracii? Může být něco průkaznější, že nejde o demokracii než volební účast pod 50%?

fajt
fajt
27. 10. 2014 7:04

Béda napsal
Kde jsou hranice tzv. demokracie? Co kdyby přišlo k volbám kupř. 10% anebo 5% oprávněných voličů? Taky by se jednalo o demokracii? Může být něco průkaznější, že nejde o demokracii než volební účast pod 50%?

njn, a co s tím ovce udělaj ? :-)

Béda
27. 10. 2014 7:15

Budou se na to dívat a nechají své syny posílat na válečná jatka, až se ucho utrhne a pověstná nádoba trpělivosti oveček přeteče a proti svým pasákům se vzbouří. Možná budou pověstnou poslední kapkou mrazy, rostoucí zadluženost a bída na Ukrajině anebo neúspěchy fašistů a nacistů (terminologií EU a USA demokratů) na jihovýchodě.

Béda
27. 10. 2014 7:24

Starý doktor, co všechno je možné na Ukrajině? Zakazují politickou stranu a jazyk menšiny? To je demokracie. Bijí a házejí do popelnice, vyhrožují prokurátorovi anebo soudci? To je moderní demokracie. Zosnují násilný protiústavní politický puč zaplacený a zorganizovaný cizími státy zvenčí? To je demokracie. Premiér prohlásí menšinu za podlidi a navrhne filtraci občanů? To je demokracie. Zakáží vysílání opozičních názorů a jejich nositele prohlásí za zrádce a kolaboranty? To je demokracie. Vraždí vlastní menšinu, znásilňují její ženy. ostřelují civilní zástavbu balistickými raketami, kazetovou municí, mučí a zabíjejí zajatce, stavěšjí pohraniční zdi? To je demokracie. Hlásí se k historickému odkazu banderovských… Číst vice »

Béda
27. 10. 2014 7:30

Když vidím „demokracii“ na Ukrajině, kladu si stále častěji otázku: co a hlavně proč vyčítají dnešní „demokraté“ Gottwaldovi a jeho „sametovému“ a ústavnímu politickému převratu?

fajt
fajt
27. 10. 2014 7:35

Starý doktor napsal

Nebezpečí eskalace ukrajinské občané války roste
http://www.zvedavec.org/komentare/2014/10/6196-totalni-valka-by-mohla-vypuknout-na-vychodni-ukrajine-kazdy-okamzik.htm

nakonec totální válka by mohla být pro ukrajince výhrou, pochybný mír je vždy horší válce, to už věděli i staří římané a proto, když se sešly protichůdné názory a zájmy, které nešly vyřešit domluvou ( a ty už na Ukrajině nejdou pro množství krve obětí a chorý fanatismus vůdců) , tak meč vždy jistil problém – válka může zdecimovat obyvatelstvo, špatný mír ale decimuje spolehlivě. ..

Aleš
Aleš
27. 10. 2014 9:29

Zakarpatská Ukrajina má ještě jeden zdroj bohatství. Lesy. Na ten se tak trochu zapomíná. (Pravděpodobně bude stejná situace jako u nás, kdy jsou lesy drancovány i západními korporacemi, které kořistí zisky, s posvěcením Kyjevské vlády na úkor místních.) Spíš mi teď vrtá hlavou osud jiného regionu, který už naštěstí není součástí Ukrajiny. Krym. Podle neověřených informací (strejdovy kontakty s místními z dob dovolených na Krymu) se např. krymským Tatarům dařilo o něco lépe pod Kyjevem než momentálně. Když Rusové tu situaci ustojí, tak vezmou Západu vítr z propagandistických plachet. Ale jsem mírně znepokojen, když se objevila slova o deportacích. Je… Číst vice »

Aleš
Aleš
27. 10. 2014 9:39

fajt napsal

jako malé děti – ale Putin to řekl zcela prostě, pokud neoconi onanují s NWOna svém písečku ( a ten jse skoro všude), ať si u toho klidně rozbíjou škebli, Rusko už nebude zachraňovat svět, má práci samo se sebou na několik desítek let – chce budovat a tvořit svůj svět, okolí považují za ztracené. ..)

Jednoho krásného dne v Rusku zažádám o politický azyl. Vy ještě nepovažujete náš prostor za ztracený? Sklapli jsme podpatky a umožnili ludrám nadvládu nad námi.

Botičky od Diora
Botičky od Diora
27. 10. 2014 10:27

Orbán provádí nezávislou vnitřní politiku s kontrolou nadnárodního kapitálu a se zvyšováním role státu ve strategických odvětvích. Přitom Maďarsko je jedinou zemí ve státech EU s nestabilní ekonomikou, která dodržela podmínky „trojky“ o udržení deficitu rozpočtu do 3 % HDP. Přesto bylo MMF kritizováno za „zvyšování vměšování státu“ a za časté a nepředvídatelné překyvování v politice. MMF ve své každoroční zprávě říká: „Politika maďarské vlády v čele s Orbánem podkopává důvěru v Budapešť, paralyzuje investice a hospodářský růst“. MMF oznámil, že investice v Maďarsku klesly za 10 let na minimum, dluh dosáhl 80 % HDP, poslední HDP se v roce… Číst vice »

Béda
27. 10. 2014 11:57

Výsledky voleb na západní Ukrajině bych četl asi tak, že stranám kyjevské junty se nepodařilo získat ani 50% voličů, to znamená, že podpora stran oligarchů a „vlastenců“ u obyvatelstva je „vlažná“ – a přitom jde o velice hektickou dobu, kdy se na Ukrajině doslova určuje příští osud. To znamená, že v blízké době, pokud se vládě nepovede eskamoterský kousek a vše půjde jako doposud (což je téměř jisté) lze v Kyjevě očekávat další Majdan. Povolební vláda, která má legitimizovat násilný neústavní podvodný převrat se témeř s jistotou nedožije příštích řádných voleb.

fajt
fajt
27. 10. 2014 12:36

je fajné číst, jak místní rodáci umí poradit celému světu, ale sobě si nadělí vždycky ten největší humus…asi je to všechno schválně :) – česko v totálním rozkladu si drží svou formální státnost pouze gravitační silou EU, která ale sama drží americkou mocenskou obručí, nehledě na to, že tahle obruč pouze drží evropský humus, už netvoří součast amerického sudu v kapitálové harmonii – až ta prdne, tak v Evropě nebude jediný hraniční kámen na kameni a místní kultura se vrátí do dob dřevního kanibalismu…za škodolibé radostí američanů i třetího světa, myslím, že i Rusko bude jenom přihlížet a zatoulané evro… Číst vice »

fajt
fajt
27. 10. 2014 12:47

Béda napsal

Budou se na to dívat a nechají své syny posílat na válečná jatka, až se ucho utrhne a pověstná nádoba trpělivosti oveček přeteče a proti svým pasákům se vzbouří. Možná budou pověstnou poslední kapkou mrazy, rostoucí zadluženost a bída na Ukrajině anebo neúspěchy fašistů a nacistů (terminologií EU a USA demokratů) na jihovýchodě.

comment image?oh=ee3d360484e8c95ee546d299f0fe4f9b&oe=54F6B3D8&__gda__=1425404000_6bd3df268d3fb65aa098f891b9c7b936

Béda
27. 10. 2014 13:02

fajt,

neřekl bych, že ustupují proto že jsou moudřejší. Spíš jsou zastrašováni, mediálně zblbnuti k čekání zázraku, který přijdě ze západu. (toho se nejspíš dočkají, ale ne takového, jaký by si přáli) A nechtějí riskovat to málo, co mají. Taky nejspíš nedohlédnou konců, které lze čekat pod fašisty.

Neználek
Neználek
27. 10. 2014 13:13

Béda napsal
Kde jsou hranice tzv. demokracie? Co kdyby přišlo k volbám kupř. 10% anebo 5% oprávněných voličů? Taky by se jednalo o demokracii? Může být něco průkaznější, že nejde o demokracii než volební účast pod 50%?

Když je válka, tak se to tak nebere. Skutečná demokracie vlastně voliče nepotřebuje. Voliči nemají do demokracie co mluvit.

fajt
fajt
27. 10. 2014 13:14

Béda napsal fajt, neřekl bych, že ustupují proto že jsou moudřejší. Spíš jsou zastrašováni, mediálně zblbnuti k čekání zázraku, který přijdě ze západu. (toho se nejspíš dočkají, ale ne takového, jaký by si přáli) A nechtějí riskovat to málo, co mají. Taky nejspíš nedohlédnou konců, které lze čekat pod fašisty. mno bude sranda, až švejk na důchodu ( průměrný věk klauso mukla je 50 listopadů) potká skutečného bandero ukra a či opolčence s kalachem ( no kéž by), možná si vzpomene na radu zdejšího cestovatele, který radil místním babkám jak se maj zachovat, kdyby náhodou do jejich sámošky na vesnici… Číst vice »

Béda
27. 10. 2014 14:17

fajt,

to je těžké pořízení. Banderu chtějí demokraDi v EU a v NATO. Opolčenec by se k nám asi těžko dostal. Ledaže by hnal fašistu až do Bruselu.

Béda
27. 10. 2014 15:36

S mainstreamovým hodnocením Valdajského porjevu Putina přichází jak jinak, britský mainstream: http://www.blisty.cz/art/75253.html „Politické elity USA a Ruska si přejí studenou válku – a proto bude Valdajsko-fultonské vystoupení Vladimira Putina splnilo nejhorší očekávání“ Autor tohoto elaborátu si nevšímá zjevný fakt, že pro západ a jeho hegemona studená válka proti SSSR a jeho následníkovi Rusku NIKDY NESKONČILA, ani to, že ji do další fáze nezavleklo Rusko ale USA, které ustavičně konspirují kolem ruských hranic – nejdřív přilepením bývalých satelitů SSSR k NATO, pak pokusem rozmístit prvky strategického vojska kolem ruských hranic, konspirací v Gruzii, pokusy vyprovokovat v Rusku skrze svou vydržovanou pátou… Číst vice »

Svatava
Svatava
27. 10. 2014 21:51

Media v US poukazují na to, že pres. Putin je náměsíčný
http://www.globalresearch.ca/us-media-treating-putin-like-a-lunatic/5410263