Restart silného sociálního dialogu byl kvůli negativnímu postoji EK odložen