B.O.W


Tak se hovoří
Směti, moci, museti
Situace je vážná, nikoliv však zoufalá