Byzantský katolický patriarchát


Byzantský katolický patriarchát: Dopis Veřejné ochránkyni práv