Československý voják


Českoslovenští vojáci v záloze: Stojíme za kolegou Martinem Holkupem