CSPANJUNKIEdotORG


Denis Kucinich: Peníze určené americkým bankám mizí v zahraničí