Dmitrij Kalininěnko


Proč Rusko prodává energonosiče téměř výhradně za fyzické zlato…?