František Koukolík


Kultura vztyčených prostředníků
Vzpoura deprivantů