Iniciativa Ne základnám


Žádné rakety USA ani velitelství kosmických válek na území ČR !