ism czech republic


V Gaze došlo k podněcování ke genocidě, zní verdikt Russellova tribunálu přednesený na půdě Evropského parlamentu