Jan Hruška


Sledujte stopu peněz
Zeman a svoboda
Demokracie rozkvétá…
K výročí Jana Husa
Dříve a dnes
Ublíženost
Děti, varujte se modlářství