John Pilger


Retro: Válka proti demokracii / The War on Democracy
Retro: Světová válka s demokracií
Retro: Za arabskou vzpourou je slovo, které se neodvažujeme říci
Retro: Kdo lhal o Hirošimě, lže i o dnešku
Válka proti demokracii / The War on Democracy
Světová válka s demokracií
Armáda USA je nejlepší bojovou sílou na světě
Za arabskou vzpourou je slovo, které se neodvažujeme říci
Kdo lhal o Hirošimě, lže i o dnešku
Filmová travestie Balibo
Válka proti demokracii
Úsměv na tváři tygra