Josef Kucharovic


Patří Petr Nečas za velezradu do kriminálu?