Karel Dolejší


Chávezův césaropapismus, jeho kulturologické souvislosti a důsledky
Věda nebo nevěda – Porcování medvěda (se zadnicí dohněda)