Nouriel Roubini


Jsou dny kapitalismu sečteny?
Neměnná příslušnost k BRIC?
Fantomové oživení?
Hrozba úbytku pracovních míst
Je čas znárodnit nesolventní banky