Pavel Krajtl


Byla „realizace“ rozšířena nad rámec „objednávky“?
Ještě máme boty