Petra Timurová


Příběh majitelky Medigrower, postižené razií Národní protidrogové centrály