Stanislav Slabeycius


Zhodiť balast: na čo sa majú pripraviť atlantické elity v postsocialistických krajinách v kontexte zvolenia Donalda Trumpa?