st.hroch 181128


Byla-li to záměrná provokace, tak je to zločin