Tibor Vaško


Retro: Příčiny a důsledky financializace – současné turbulence (2. díl)
Retro: Příčiny a důsledky financializace – Bankovnictví (1. díl)
Kapitalismus: Je potřeba retro?
Příčiny a důsledky financializace – 2. díl: Financializace a současné turbulence
Příčiny a důsledky financializace – 1. díl: Bankovnictví