Za co všechno může Rusko?

Rusofobie bude do doby, než se Rusko rozpadne na 50 zemí, dokud Rusů nebude jen 30 milionů, pak potřeba rusofobie zmizí. Tato šance byla v době největšího úpadku v 90. letech, kdy stačilo tak málo… Teď taková šance není – a odsud taková hysterie.

 

Kdy přijde poslední den Evropy?

Známý historik Andej Fursov vypráví o tom, jak se změnilo Německo za posledních 75 let. Jaké mýty obklopují neoliberální reformy, a k jakému výsledku skutečně vedly. Jak byl reformován vzdělávací systém zpočátku v Německu a poté i v celé Evropě. Proč se jako společný prosazoval v Evropě anglický jazyk. V jakém stavu je postzápadní humanitární věda, zda je schopna nalézt východisko z hluboké civilizační krize. Jak může klanově oligarchistický systém v Rusku změnit naši zemi v chiméru…