Retro: Včera – dnes – a zítra

Tehdy se stály fronty na banány, rifle, trabanty, dnes se stojí fronty na práci a v blízké budoucnosti se pravděpodobně budou stát fronty na jídlo, na polévku, resp. na potravinové lístky.

 

Odchod ministra – bouře ve sklenici vody

Stalo se něco fatálního? Nestalo. Vláda, jak mnozí předpovídali, nepadla, ministr byl vyměněn a exministr může řídit dění v resortu ze skrytu coby poradce. Premiér ustřihnul politickou kouli, která by jeho stranu tahala v očích veřejnosti k volebnímu dnu.

 

Budoucnost Evropy

V současné době dochází v Evropě k zásadní proměně paradigmatu. Před našima očima dochází dnes a denně plíživě k převratným změnám v oblasti ekonomiky, politiky, kultury, ve struktuře obyvatelstva a ve světonázoru.

 

Retro: O odpovědnosti v kapitalismu

Jaká je odpovědnost vrcholového státního managementu – vlády a „zastupitelů“ za tvorbu právních paskvilů, které umožňují tunelování ekonomiky a vládních představitelů za „odpovědné“ hospodaření a mrhání státními prostředky?

 

Retro: Vítejte v Kocourkově!

Posledním krokem prezidenta, který svého předchůdce kritizoval za nemírné plýtvání feudálním reliktem amnestie, je udělení rozsáhlé amnestie, díky které s vysokou pravděpodobností ujdou trestu nejenom některé velké ryby z období devadesátých let, ale možná i politici podezřelí z korupce z posledního období.

 

Kdo začal 2. světovou válku?

Přepišme tedy historii a politicky nekorektně uznejme za začátek 2.světové války uzavření nikoliv smlouvy Molotov-Ribbentrop, ale Mnichovské smlouvy.

 
 

Retro: O zmrtvýchvstání Marxe očima neekonoma

Kapitalismus vytvořil nejefektivnější, nejproduktivnější a nejvíce motivující ekonomiku v dějinách lidstva. Její produkční schopnost dokáže hravě nasytit všechno obyvatelstvo Země, zajistit teplo, poskytnout bydlení,dopravní možnosti, zajistit zdroje nutné k žití. A přesto je v kapitalismu – dokonce i v tzv. rozvinutých, civilizovaných západních zemích setrvale přítomna skupina lidí bez domova, bez jídla, umrzajících, cyklicky narůstá velká skupina lidí, kteří předtím pracovali a podnikali, mají vzdělání, usilují o práci, přesto ji nezískají a postupně se propadají mezi výše uvedené lidí…

 

Retro: Dluhy, prokapávání peněz a systémová krize

Kapitalismus dokáže sice vytvořit obrovské bohatství, ale vždycky po nějaké době nakonec sklouzne k tomu, že na jedné straně stojí obrovská armáda strádající chudiny, na druhé nepatrné množství boháčů,kteří koncentrují ve svých rukou ohromné bohatství a moc.