Retro: O odpovědnosti v kapitalismu

Jaká je odpovědnost vrcholového státního managementu – vlády a „zastupitelů“ za tvorbu právních paskvilů, které umožňují tunelování ekonomiky a vládních představitelů za „odpovědné“ hospodaření a mrhání státními prostředky?

 

Retro: Vítejte v Kocourkově!

Posledním krokem prezidenta, který svého předchůdce kritizoval za nemírné plýtvání feudálním reliktem amnestie, je udělení rozsáhlé amnestie, díky které s vysokou pravděpodobností ujdou trestu nejenom některé velké ryby z období devadesátých let, ale možná i politici podezřelí z korupce z posledního období.

 

Kdo začal 2. světovou válku?

Přepišme tedy historii a politicky nekorektně uznejme za začátek 2.světové války uzavření nikoliv smlouvy Molotov-Ribbentrop, ale Mnichovské smlouvy.

 
 

Retro: O zmrtvýchvstání Marxe očima neekonoma

Kapitalismus vytvořil nejefektivnější, nejproduktivnější a nejvíce motivující ekonomiku v dějinách lidstva. Její produkční schopnost dokáže hravě nasytit všechno obyvatelstvo Země, zajistit teplo, poskytnout bydlení,dopravní možnosti, zajistit zdroje nutné k žití. A přesto je v kapitalismu – dokonce i v tzv. rozvinutých, civilizovaných západních zemích setrvale přítomna skupina lidí bez domova, bez jídla, umrzajících, cyklicky narůstá velká skupina lidí, kteří předtím pracovali a podnikali, mají vzdělání, usilují o práci, přesto ji nezískají a postupně se propadají mezi výše uvedené lidí…

 

Retro: Dluhy, prokapávání peněz a systémová krize

Kapitalismus dokáže sice vytvořit obrovské bohatství, ale vždycky po nějaké době nakonec sklouzne k tomu, že na jedné straně stojí obrovská armáda strádající chudiny, na druhé nepatrné množství boháčů,kteří koncentrují ve svých rukou ohromné bohatství a moc.

 
 
 

Retro: Kořeny krize

Hodnoty, které by lehce dokázaly uspokojit všechny a ještě by zůstal nadbytek, konzumuje stále menší část společnosti a ostatní jsou tlačeni do pozice života na dluh.

 

Logika kauzy Novičok

Na základě uvedené logiky případu by měla být ustavena nezávislá vyšetřovací skupina, která by posoudila možnost, že Velká Británie je hlavním podezřelým v případě Novičok.