Retro: Déjà vu

Když sleduji vývoj ve světě, stále naléhavěji si pokládám otázku, jestli se s blížícím  stoletým výročím začátku 1. světové války, 69 let po skončení 2. světové války neblíží začátek 3. světové války. Indicií a paralel, které by tomu nasvědčovaly, je víc než dost.

 
 
 

Retro: Včera – dnes – a zítra

Tehdy se stály fronty na banány, rifle, trabanty, dnes se stojí fronty na práci a v blízké budoucnosti se pravděpodobně budou stát fronty na jídlo, na polévku, resp. na potravinové lístky.

 

Odchod ministra – bouře ve sklenici vody

Stalo se něco fatálního? Nestalo. Vláda, jak mnozí předpovídali, nepadla, ministr byl vyměněn a exministr může řídit dění v resortu ze skrytu coby poradce. Premiér ustřihnul politickou kouli, která by jeho stranu tahala v očích veřejnosti k volebnímu dnu.

 

Budoucnost Evropy

V současné době dochází v Evropě k zásadní proměně paradigmatu. Před našima očima dochází dnes a denně plíživě k převratným změnám v oblasti ekonomiky, politiky, kultury, ve struktuře obyvatelstva a ve světonázoru.

 

Retro: O odpovědnosti v kapitalismu

Jaká je odpovědnost vrcholového státního managementu – vlády a „zastupitelů“ za tvorbu právních paskvilů, které umožňují tunelování ekonomiky a vládních představitelů za „odpovědné“ hospodaření a mrhání státními prostředky?

 

Retro: Vítejte v Kocourkově!

Posledním krokem prezidenta, který svého předchůdce kritizoval za nemírné plýtvání feudálním reliktem amnestie, je udělení rozsáhlé amnestie, díky které s vysokou pravděpodobností ujdou trestu nejenom některé velké ryby z období devadesátých let, ale možná i politici podezřelí z korupce z posledního období.

 

Kdo začal 2. světovou válku?

Přepišme tedy historii a politicky nekorektně uznejme za začátek 2.světové války uzavření nikoliv smlouvy Molotov-Ribbentrop, ale Mnichovské smlouvy.