Retro: 3. světová válka

Lidem je vštěpováno, že vzdálené války ničící cizí země a ruinující jejich obyvatele se jich bezprostředně netýkají. Opak je pravdou.

 

Ruská „agrese“

Vyhrocený antiruský nacionalismus a protiruská indoktrinace veřejnosti zcela proměnily Ukrajinu ze země až do majdanského převratu prosté skupinového etnického násilí  na zemi rozvrácenou, plnou násilí a předsudečné nenávisti.

 
 

Retro: Tehdy i dnes

Tehdy i dnes se kapitalistický svět propadl do hluboké systémové krize, ze které neznají jeho politici ani ekonomové nenásilného východiska.

 
 

Retro: NATO – Dva „mírové“ mýty

Po zániku socialistického společenství, rozpadu SSSR a Varšavské smlouvy se plně projevil skutečný charakter NATO a její vedoucí mocnosti – USA, která klíčovým způsobem určuje a ovlivňuje politiku této organizace. Hned v devadesátých letech 20.století dochází z iniciativy USA k přehodnocení doktríny NATO z obranné  na globálně útočnou. V devadesátých letech po rozpadu SSSR a VS taky končí období míru v Evropě a začíná přibližování základen NATO k Rusku, coby největšímu planetárnímu zdroji surovin.

 
 

Retro: Déjà vu

Když sleduji vývoj ve světě, stále naléhavěji si pokládám otázku, jestli se s blížícím  stoletým výročím začátku 1. světové války, 69 let po skončení 2. světové války neblíží začátek 3. světové války. Indicií a paralel, které by tomu nasvědčovaly, je víc než dost.