Srpen v českých dějinách

26. 8. 1278 – Bitva na Moravském poli, v níž byl poražen a zabit v boji s vojskem Rudolfa Habsburského Přemysl II. Otakar.

 

Červenec v českých dějinách

14. 7. 1420 – Bitva na Vítkově. Jedna z nejvýznamnějších bitev husitských válek. Porážka křižáků zabránila úplnému strategickému obklíčení Prahy (Zikmundova vojska držela již Pražský hrad a Vyšehrad) a tím zachránila Prahu a umožnila další pokračování husitské revoluce.

 
 

Květen v českých dějinách

7. 5. 1458 – Korunovace Jiřího z Poděbrad českým králem. Od roku 1452 byl zemským správcem (král Ladislav Pohrobek byl nezletilý), vládl do roku 1471.

 
 
 

Putin je imanentním bohem svých nepřátel

Z vyjadřování „kavárníků“ (a vojenských jestřábů) Západu o Putinovi jasně plyne, že ruský prezident vykazuje, pokud jde o jeho všudypřítomnost ve všech záležitostech nadlidské (nikoliv ovšem ve významu starého německého terminu technicu „übermensch,“ ale ve významu teologickém) rysy. Když se nad tím zamyslíme, jedná se o svého druhu podivnou negativní adoraci či fascinaci, protože jinak se hlásání všudypřítomnosti Putinovy specifické stopy úplně ve všem na světě, co se těmto lidem nelíbí, dá těžko vysvětlit.