Spojené státy iniciovaly a financovaly výzkumy nových koronavirů ve Wuchanu

Vládní program „Rodící se pandemické hrozby“ (EPT) spustila státní agentura USAID v roce 2009. Pověření „Predict“ předpokládalo posílení monitorovacích a laboratorních možností vybraných zemí pro studium divoké přírody a lidí nacházejících se v kontaktu se zvířaty v zájmu objevení nových i známých virových agens, které mohou představovat vážné ohrožení veřejného zdraví. V Asii se tento program americké vlády vztahoval na Thajsko, Kambodžu, Indonésii, Vietnam a Čínu.