Češi do toho! Češi do sebe!

Ruští velitelé znechucení úpadkem morálky a rozkladem svých ruských jednotek byli uchváceni hrdinstvím a elánem Čechoslováků. Nadšen byl i ministr války Kerenskij.

 

Pomozte české ekonomice!

Republika potřebuje v těchto těžkých dnech povzbuzení. Měli bychom se všichni semknout, vyhrnout si rukávy, a pustit se do války za lidská práva a kapitalizmus. Přece bychom nechtěli, aby se komunisti vrátili. Vzpomeňme si, jak v minulosti podobných krizí demokracie dokázali využívat ti různí revolucionáři.