Jak Novinky.cz vítězí a Ukrajina prohrává

Posláním novinek jako mainstreamu je hlásat dobré zprávy a dobré zprávy znamenají hlásat vítězný postup ukrajinské armády. Za úspěch považují vklínění se do ruské obrany za cenu velkých ztrát. Autor i jeho zdroje jsou značně optimističtí a už vidí ukrajinské vojáky v Tokmaku. Tak se na ten úspěch podívejme.

 
 
 
 
 

Proč bylo slovo lež nahrazeno slovem „dezinformace“? (3. díl)

Poznání a „dezinformace“: Nedostatek informací, NEiformování, v novořeči „DEzinformování“ je možné udělat dvojím způsobem. Za prvé zatajováním a za druhé zahlcením posluchačů, diváků a čtenářů enormním množstvím balastu informací, které nejsou významné pro jejich život.