Zdi hanby

Hanebné pokrytectví západních vůdců se stalo zřejmým během oslav 20. výročí pádu Berlínské zdi. Prázdné řeči o lidské rovnosti, právu na život, svobodě a hledání štěstí jsou hlučnou oslavou pádu Berlínské zdi, ale neříkají nic o izraelské separační zdi. Jak by také mohly tyto řeči někoho přesvědčit při současné západní politice a finanční podpoře Izraele proti terorismu?