Tváří v tvář

Rusko a Bělorusko se vzájemně potřebují, jejich styky jsou unikátní a nezaměnitelné. Fjodor Lukjanov se zamýšlí na posledním vývojem rusko-běloruských vztahů.

 

Evropa bez domova: Jaká bude nová Evropa ve vztazích k Rusku

Několik událostí poslední doby, prakticky spolu nesouvisející, předznamenávají přechod Evropy do jiné vývojové fáze. Jaká bude, to zatím nikdo nedokáže předpovědět. Ale epocha, kterou by bylo možné nazvat „výstavba celoevropského domu“ podle výkresů předložených hned po studené válce je završena.

 

Optimismus uprostřed sklíčenosti

Otázka uřízení konfliktů se v současném fragmentovaném světě, v němž je stále méně univerzálních pravidel a institucí, stává málem tím nejdůležitějším. Na celé řadě konfliktních zón je vidět, že čím větší je tam podíl vojenského elementu, tím snáze se kontroluje stupňování napětí. Vojáci myslí konkrétně a proporcionálněji.